Zarządzie, czasem spółka to Ty

Wygrana mec. Niny Bluszko w sądzie w Oslo w sprawie przeciwko byłemu zarządowi spółki kapitałowej. Odpowiedzialność zarządu w norweskich spółkach kapitałowych to nasza wiodąca specjalizacja.

Od wielu lat podejmujemy się spraw przeciwko zarządom spółek kapitałowych. Dochodzenie roszczeń od beneficjentów spółek (zarządu, właścicieli) ma często charakter interdyscyplinarny, ponieważ wymaga stosowania i łączenia szerokiej wiedzy z zakresu prawa z wiedzą z zakresu podatków i ekonomii. Tego rodzaju sprawy to jak literackie kompozycje szkatułkowe, gdzie w opowieść główną wplatane są opowiadania poboczne, stanowiące odrębne całości.
Co do zasady spółka kapitałowa (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) jest odrębnym podmiotem prawnym, a co za tym idzie zarząd jako właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki, które przewyższają wpłacony kapitał zakładowy. Jednak w przyrodzie nic nie ginie – z długami bywa podobnie.
W minionym tygodniu mec. Nina Natalia Bluszko wygrała kolejną sprawę przeciwko zarządowi upadłej spółki kapitałowej (norw.: aksjeselskap). Mimo iż pierwotnym dłużnikiem była spółka aksjeselskap, sąd przychylił się do argumentacji i wniosku mec. Bluszko, że z uwagi na naruszenia po stronie osób pełniących funkcję członków zarządu, osoby te odpowiadają za zobowiązania niewypłacalnej spółki.

Mec. Nina Bluszko złożyła w imieniu byłego pracownika upadłej spółki pozew przeciwko członkom zarządu tej spółki. Roszczenie wynikało z wynagrodzenia oraz feriepenger, jakich spółka nie zapłaciła do pracownika. Roszczenie było na kwotę 221 629 NOK.

W pozwie do sądu rejonowego w Oslo (Oslo tingrett) sformułowany został wniosek o zasądzenie odszkodowania od zarządu na podstawie § 17-1 norweskiej ustawy o spółkach (norw.: aksjeloven).

Zgodnie z § 17-1 punkt 1 osoba trzecia może żądać odszkodowana za szkodę wyrządzoną przez członka zarządu (styremedlem), menagera spółki (daglig leder) albo wspólnika (aksjeeier) spółki kapitałowej, jeśli szkoda powstała z zamiarem jej wyrządzenia przez te osoby albo wskutek rażącego niedbalstwa tych osób.

Odpowiedzialność będzie zachodziła, jeśli będą spełnione kumulatywnie trzy czynniki: (1) wystąpi zdarzenie wywołujące szkodę, (2) powstanie rzeczywista szkoda oraz (3) będzie związek przyczynowo skutkowy między zdarzeniem a szkodą.

W przedmiotowej sprawie osoby pełniące funkcję członków zarządu dokonywały dyspozycji majątkiem tego rodzaju, że aktywa spółki były przenoszone do innej spółki, będącej również w zarządzie tych osób. Wskutek tych dyspozycji spółka, w której był zatrudniony nasz klient stała się niewypłacalna, zaś wzbogacenie nastąpiło po stronie drugiej spółki zarządzanej przez pozwanych.

Sąd rejonowy w Oslo przychylił się do prezentowanej na sprawie argumentacji i uznał, że pozwani w konsekwencji naruszeń, jakich dokonali w roli członków zarządu, ponoszą osobistą odpowiedzialność za zobowiązania niewypłacalnej spółki.

Na rzecz pracownika sąd zasądził pełną kwotę odszkodowania w wysokości 221.629 NOK oraz koszty adwokackie w wysokości 41.780 NOK.

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

 

 

Adv. Tomasz Nierzwicki

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj także..