Wygrana w sądzie w Oslo – wynagrodzenie mimo usterek

 

 

Wykonawca może mieć prawo do pełnego wynagrodzenia za wykonane prace remontowe, nawet jeśli remont został wykonany wadliwie, niezgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami budowlanymi. 

 

Nie zawsze zamawiający ma prawo do obniżenia ceny (odszkodowania) w sytuacji, gdy prace wykonane są wadliwie, niezgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami budowlanymi.

 

Z roszczeniem do sądu rejonowego w Oslo (tingrett) wystąpił zamawiający (osoba prywatna). Roszczenie było skierowane przeciwko naszemu klientowi, niewielkiej firmie budowlanej działającej w Norwegii.

 

Sprawa dotyczyła zapłaty, notabene niewielkiej kwoty, 118.750 NOK tytułem faktury końcowej.

 

Mimo iż zamawiający złożył reklamacje w terminie, a nadto udokumentował usterki poprzez m.in. przedłożenie w sądzie wyceny szkód od norweskiego rzeczoznawcy (takstmann), sąd uznał, że wykonawca ma prawo do w zasadzie pełnego wynagrodzenia.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 norw. ustawy o usługach rzemieślniczych (håndverkertjenesteloven) zamawiający może żądać usunięcia usterek, jeżeli naprawa może być wykonana bez nadmiernego obciążenia dla wykonawcy.

 

W myśl jednak art. 24 ust. 2 ww. ustawy wykonawca ma prawo do tego, by usunąć usterki, nawet jeśli zamawiający tego nie żąda, o ile naprawa może być wykonana bez istotnego utrudnienia dla zamawiającego, a nadto zamawiający nie ma ważnych powodów, aby sprzeciwić się naprawie.

 

Przepis art. 25 wspomnianej ustawy stanowi dalej, że zamawiający może żądać obniżenia ceny za wykonane prace, jeżeli usterka nie została naprawiona. W przypadku jednak gdy zamawiający odrzucił propozycję naprawienia usterki przez wykonawcę, prawo do obniżenia ceny nie przysługuje.

 

Sąd przychylił się do argumentacji, że nasz klient – firma budowlana prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (enkeltpersonforetak)– złożył skutecznie ofertę usunięta usterek, której zamawiający nie uwzględnił.

 

Zgodnie z wyrokiem zamawiający przez niezareagowanie na propozycję naprawy, lecz jedynie podtrzymywanie roszczenia o obniżenie ceny, utracił prawo do żądania odszkodowania, mimo iż część prac była wykonana niedbale (usunięcie szkody szacowane było na ok. 80.000 NOK), a część nie została dokończona. Prawa do obniżenia ceny nie uzasadnił w takim wypadku nawet brak dokumentacji końcowej do projektu.

 

Wyrok nie jest prawomocny.

 

 

Sprawę prowadził adv. Tomasz Nierzwicki

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj także..