Zwykle reprezentujemy osoby prywatne i firmy z Polski. W sądzie rejonowym w Gjøvik reprezentowaliśmy jednak jedną z norweskich przedsiębiorców – mec. Nina Natalia Bluszko wygrała sprawę w całości. Wnosiliśmy o 238.427,16 NOK i dostaliśmy 238.427,16 NOK. Im bardziej sprawa skomplikowana, tym bardziej cieszy proste i przejrzyste jej zakończenie. Sąd zasądził także od pozwanego zwrot wszystkich poniesionych przez naszego Klienta kosztów adwokackich, tj. 98.000 NOK. Wyrok jest już prawomocny.