Wypowiedzenie umowy o pracę ze strony pracownika NO

NOK

Udostępnij

Opis

Norweski kodeks pracy (arbeidsmiljøloven) przewiduje możliwość rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem ze strony pracownika.

Wypowiedzenie umowy o pracy ze strony pracownika nie wymaga w zasadzie zachowania jakiejkolwiek formy, niemniej dla celów dowodowych celowe jest, aby wypowiedzenie miało formę pisemną lub jakąkolwiek inną formę, która pozwoli na uprawdopodobnienie, że wypowiedzenie dotarło do pracodawcy. Stąd zalecaną formą dla wypowiedzenia będzie wypowiedzenie złożone na piśmie, a dodatkowo wysłane do pracodawcy na maila.

Zwykle odejście pracownika z danej firmy jest motywowane potrzebą zdobywania nowych doświadczeń, których nie dostarczało już dotychczasowe miejsce pracy, uzyskaniem atrakcyjniejszej oferty pracy w innej firmie, rzadziej, naruszeniem prawa pracy po stronie pracodawcy. Wspólnym mianownikiem jest jakkolwiek często chęć poprawienia swojej sytuacji jako pracownika. Choć w momencie składania wypowiedzenia dochodzi niejako do „porzucenia” dotychczasowego miejsca pracy, warto mieć na uwadze to, by na ostatnim odcinku zatrudnienia nie zniweczyć całego wysiłku, często liczonego w latach pracy, jaki pracownik wkładał w rozwój „porzucanego” pracodawcy – celowe jest, dlatego, by zadbać o dobre „ostatnie wrażenie”.

Z tych względów celowe jest użycie w wypowiedzeniu ze strony pracownika zwrotów takich jak „dziękuję za współpracę i doświadczenie, jakie uzyskałam/-łem”. Kończąc stosunek pracy, pracownik jest w innym miejscu niż jak był, kiedy ten stosunek pracy zaczynał. Przez okres trwania stosunku pracy nawiązała się pozytywna współzależność między obiema stronami umowy o pracę i zwykle obie strony odniosły ze współpracy takie czy inne korzyści.

Podziękowanie za współpracę, choćby, jak to najczęściej się zdarza, współpraca ta była momentami trudna i bolesna dla pracownika, pozwala odejść z danego miejsca pracy jako ktoś, kto jest wzbogacony i kto ma wpływ na swoją sytuację, a nie jako ofiara, zdana na łaskę/niełaskę pracodawcy. Okazanie wdzięczności wobec pracodawcy w momencie odejścia dobrze, jeśli będzie szczere, a nie miało postać manipulacji zorientowanej na określony efekt, niemniej tak czy owak – wdzięczność się opłaca. Wskutek wysiłku, jaki pracownik wkładał w powierzane mu zadania, pracownik wypracował w danym miejscu relacje/kontakty, które stanowią jego zasoby. Warto zadbać, aby te zasoby nie przepadły przez niepotrzebne negatywne oceny kierowane do pracodawcy, a zwłaszcza, by pracownika nie zdominowała postawa obrażania się, bo wówczas łatwo spalić most, który pracownik zapewne przez długi czas z zaangażowaniem budował.

Projekt wypowiedzenia umowy o pracę ze strony pracownika stanowi przede wszystkim wzór, nadający się do dalszej redakcji, wg indywidualnym potrzeb.

Dokument opracowany jest w języku norweskim. Wypowiedzenie powinno być sformułowane w takim języku, jaki będzie zrozumiały dla odbiorcy. Pracując w Norwegii pozostaje przyjąć, że każdy pracodawca zna język norweski w stopniu pozwalającym na poprawne odczytanie treści wypowiedzenia.

Nota prawna

Dokumenty oraz niniejsza instrukcja nie stanowią porady prawnej. Z uwagi na to Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane użyciem dokumentu. Operowanie na wzorach tego rodzaju dokumentów jest jednak stosunkowo bezpieczne, stąd dokument co do zasady po odpowiednich modyfikacjach, a przy tym z należytą rozwagą i ostrożnością, może być stosowany w ramach bieżącej działalności firmy, bez konieczności generowania wydatków na obsługę prawną. W razie wątpliwości odnośnie do tego, jak dany dokument może zostać przeredagowany i użyty sugerujemy kontakt z adwokatem specjalizującym się w prawie pracy – zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią pod nr 21381000 lub post@nb-advokat.no Nazwy własne użyte w dokumencie i oznaczone kolorem żółtym są nazwami fikcyjnymi.

Prawa autorskie

Wzory dokumentów objęte są ochroną praw autorskich przysługujących Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS. Dokumenty służą do użytku podmiotowi, który dokonał ich nabycia z E-Sklepu prowadzonego przez Kancelarię. Reprodukcja i rozpowszechnianie dokumentów bez zgody Kancelarii stanowi naruszenie tych praw ze skutkami określonymi w norw. ustawie o prawach autorskich (åndsverkloven).

Produkt zawiera

Wypowiedzenie umowy o pracę ze strony pracownika w norweskiej wersji językowej (plik w formacie .doc)

Inne produkty:

Jeśli jednak masz pytania i potrzebujesz rozwiązań prawnych, które będą indywidualnie dopasowane, zamów konsultację poprzez nasz terminarz