Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu niezdolności pracownika do pracy

4250 NOK

Udostępnij

Opis

Jeśli zwolnienie przez pracodawcę ma być zgodne z prawem, musi być uzasadnione. Oznacza to, że musi być uzasadnione okolicznościami po stronie pracownika, tj. naruszeniem przez pracownika jego obowiązków pracowniczych.

Ustawa o środowisku pracy zawiera przepis § 15-8, zgodnie z którym pracownik ma szczególną ochronę przed zwolnieniem w przypadku choroby trwającej krócej niż 12 miesięcy. Oznacza to, że nie ma uzasadnionego powodu do zwolnienia, jeśli jest ono uzasadnione chorobą w ciągu pierwszych 12 miesięcy po wystąpieniu choroby i nieobecności. Pracodawca może zwolnić pracownika w okresie choroby, jeśli istnieje inny obiektywny powód. Może to być na przykład spowodowane restrukturyzacją lub redukcją zatrudnienia u pracodawcy. Jeśli faktycznym powodem jest choroba, zwolnienie będzie nieuzasadnione i będzie mogło być uznane za nieważne, a co za tym idzie skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą.

Po upływie 12-miesięcznego okresu ochronnego pracownik co do zasady może zostać zwolniony. Warunkiem jest jednak to, że pracodawca nie ma możliwości dostosowania miejsca pracy do możliwości zdrowotnych pracownika.

Pracodawca ma obowiązek dostosować lub zorganizować pracę w najlepszy możliwy sposób, tak aby pracownik mógł zachować swoją pracę. W tym przypadku można zaangażować przedstawicieli pracowników, przedstawicieli ds. bezpieczeństwa (verneombud), lekarzy i NAV, aby zapewnić, że pracownik może pozostać w pracy. Pracodawca ma obowiązek podjęcia próby znalezienia odpowiedniego rozwiązania.

Pracodawca, który zatrudnia wielu pracowników, np. gmina, ma zwykle większe możliwości znalezienia odpowiedniej, alternatywnej pracy i zaadaptować warunki pracy do możliwości pracownika niż firma, która zatrudnia kilku pracowników.

Przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę, pracodawca powinien wezwać pracownika na spotkanie dialogowe. Opracowany materiał zawiera projekt zaproszenia na spotkanie dialogowe.

Na spotkaniu dialogowym („drøftelsesmøte”) dokumentu wypowiedzenia pracownikowi nie można jeszcze dawać.

Pracodawca może mieć prawo do zwolnienia pracownika po 12 miesiącach zwolnienia lekarskiego, ale w takim przypadku muszą zostać podjęte próby przeniesienia i zorganizowania pracy oraz musi istnieć niewielkie prawdopodobieństwo, że pracownik może wrócić do pracy.

Po spotkaniu dialogowym pracownik powinien dostać protokół (najlepiej na e-maila) ze wskazaniem, aby zgłosił do niego poprawki do następnego dnia.

Pracownik, który ma otrzymać podpisane wypowiedzenie, powinien otrzymać je jako skan na maila/sms oraz – co ważne – dodatkowo listem poleconym lub osobiście za potwierdzeniem odbioru.

Projekt zaproszenia na spotkanie dialogowe, wypowiedzenia oraz projekt protokołu stanowią wzory, nadające się do dalszej redakcji, wg indywidualnym potrzeb pracodawcy.

Dokument zaproszenia na spotkanie dialogowe oraz wypowiedzenie opracowane są w języku norweskim i polskim. Protokół jest tylko w jeżyku polskim. Dokumenty zostały opracowane z myślą o pracowniku i pracodawcy posługującym się językiem polskim jako językiem ojczystym.

Nota prawna

Dokumenty oraz niniejsza instrukcja nie stanowią porady prawnej. Z uwagi na to Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane użyciem dokumentu. Operowanie na wzorach tego rodzaju dokumentów jest jednak stosunkowo bezpieczne dla pracodawcy, stąd dokumenty co do zasady po odpowiednich modyfikacjach, a przy tym z należytą rozwagą i ostrożnością, mogą być stosowane w ramach bieżącej działalności firmy, bez konieczności generowania wydatków na obsługę prawną. Wręczenie wypowiedzenia jest jednak związane z ryzykiem, że pracownik będzie je kwestionował, choćby cała procedura została przeprowadzona poprawnie. W razie wątpliwości odnośnie do tego, jak dany dokument może zostać przeredagowany i użyty sugerujemy kontakt z adwokatem specjalizującym się w prawie pracy – zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią pod nr tel. (+47 21381000) lub post@nb-advokat.no Nazwy własne użyte w dokumencie i oznaczone kolorem czerwonym są nazwami fikcyjnymi.

Prawa autorskie

Wzory dokumentów objęte są ochroną praw autorskich przysługujących Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS. Dokumenty służą do użytku podmiotowi, który dokonał ich nabycia z E-Sklepu prowadzonego przez Kancelarię. Reprodukcja i rozpowszechnianie dokumentów bez zgody Kancelarii stanowi naruszenie tych praw ze skutkami określonymi w norw. ustawie o prawach autorskich (åndsverkloven).

Produkt zawiera

Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu niezdolności do pracy w polskiej i norweskiej wersji językowej (plik w formacie .doc)

Zaproszenie na spotkanie dialogowe w polskiej i norweskiej wersji językowej (plik w formacie .doc)

– Protokół ze spotkania dialogowego w polskiej wersji językowej (plik w formacie .doc)

Inne produkty:

Jeśli jednak masz pytania i potrzebujesz rozwiązań prawnych, które będą indywidualnie dopasowane, zamów konsultację poprzez nasz terminarz