Wniosek egzekucyjny do komornika (Begjæring om utlegg/forliksklage)

1900 NOK

Udostępnij

Opis

W sytuacji, gdy dłużnik nie dokonuje zapłaty faktury w terminie, ważne jest wysłanie do niego wezwania do zapłaty, zwłaszcza jeśli wcześniejsze, przypomnienia nie przynosiły skutku.

Jeżeli prowadzisz firmę i zleceniodawca nie zapłacił Twojej faktury, możesz wysłać tzw. przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty (norw.: varsel om tvangsfullbyrdelse). Jeżeli po wysłaniu varsel om tvangsfullbyrdelse nie otrzymasz płatności w terminie dwóch tygodni, to taki „varsel” będzie wystarczającą podstawą do złożenia wniosku do komornika, z pominięciem sądu.

Co do zasady, aby móc wysłać wniosek do komornika, należy dysponować prawomocnym wyrokiem. Procedura z użyciem varsel om tvangsfullbyrdelse pozwala jednak niejako „ominąć” sąd i skierować wniosek bezpośrednio do komornika.

Dłużnik wprawdzie może w dość prosty sposób bronić się przed dokonaniem zajęć komorniczych składając tzw. sprzeciw (norw.: insigelser), niemniej dość często zdarza się, że dłużnik po otrzymaniu pisma od komornika, nie składa sprzeciwu, co otwiera komornikowi drogę do dokonania zajęć komorniczych u dłużnika.

Dokument – varsel om tvangsfullbyrdelse oraz wniosek do komornika – należy traktować jako punkt wyjścia dla dalszych modyfikacji, według indywidualnych potrzeb, tak by dokumenty mogły być kształtowane w granicach dopuszczonych przez przepisy prawa. Zalecamy jednak nie zmieniać treści dokumentu, z wyjątkiem tych oznaczonych kolorem czerwonym.

Jeżeli dłużnik nie zapłaci roszczenia wynikającego z varsel om tvangsfullbyrdelse, pozostaje wysłać do komornika wniosek egzekucyjny (Begjæring om utlegg/forliksklage).

Jeśli zostanie wysłany „begjæring om utlegg/forliksklage”, to w przypadku wniesienia sprzeciwu przez dłużnika, komornik skieruje sprawę do właściwego sądu rozjemczego (forlksråd). Będzie zatem przestrzeń na to, aby bliżej uzasadnić swoje roszczeni w trakcie spotkania z dłużnikiem w forliksråd. Forliksråd jest organem sądowym, mającym kompetencje do wydania wyroku w sprawach, w których roszczenie nie przekracza 200.000 NOK.

Redagując begjæring om utlegg/forliksklage należy podać w lewym górnym po lewej stronie nazwę i adres właściwego komornika. Zalecamy ustalić najpierw gminę (norw.: kommune), w której dłużnik mieszka lub ma siedzibę (w zależności od tego, czy dłużnik jest osobą fizyczną czy też spółką), a następnie przez którąś z popularnych wyszukiwarek wpisać zestawienie słów, np.: „Asker kommune + namsmann” – bardzo prawdopodobne, że popularne na rynku wyszukiwarki wskażą dane komornika, który będzie właściwy do miejsca zamieszkania/siedziby dłużnika.

Wysłanie wniosku należy poprzedzić wysłaniem wspomnianego przedegzekucyjnego wezwania do zapłaty (norw. varsel om tvangsfullbyrdelse). Jeżeli dłużnik nie opłaci faktury po wysłaniu wezwania, to aktualne staje się wysłanie wniosku do komornika (begjæring om utlegg/forliksklage). Pamiętaj, aby do wniosku do komornika dołączyć kopię varsel om tvangsfullbyrdelse.

Nota prawna

Dokumenty oraz niniejsza instrukcja nie stanowią porady prawnej. Z uwagi na to Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane użyciem dokumentu. Operowanie na wzorach tego rodzaju dokumentów jest jednak stosunkowo bezpieczne dla pracodawcy, stąd dokument co do zasady po odpowiednich modyfikacjach, a przy tym z należytą rozwagą i ostrożnością, może być stosowany w ramach bieżącej działalności firmy, bez konieczności generowania wydatków na obsługę prawną. W razie wątpliwości, odnośnie do tego jak dany dokument może zostać przeredagowany i użyty sugerujemy kontakt z adwokatem specjalizującym się w dochodzeniu roszczeń – zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią na nr tel. (+47) 21381000 lub na post@nb-advokat.no. Nazwy własne użyte w dokumencie i oznaczone kolorem żółtym są nazwami fikcyjnymi.

Prawa autorskie

Wzory dokumentów objęte są ochroną praw autorskich przysługujących Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS. Dokumenty służą do użytku podmiotowi, który dokonał ich nabycia z E-Sklepu prowadzonego przez Kancelarię. Reprodukcja i rozpowszechnianie dokumentów bez zgody Kancelarii stanowi naruszenie tych praw ze skutkami określonymi w norw. ustawie o prawach autorskich (åndsverkloven).

Produkt zawiera

Wniosek egzekucyjny do komornika (Begjæring om utlegg/forliksklage) (plik w formacie .doc)

Przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty w związku z niezapłaconą fakturą (varsel om tvangsfullbyrdelse) (plik w formacie .doc)

Inne produkty:

Jeśli jednak masz pytania i potrzebujesz rozwiązań prawnych, które będą indywidualnie dopasowane, zamów konsultację poprzez nasz terminarz