Wniosek do komornika (begjæring om utlegg/forliksklage)

1900 NOK

Udostępnij

Opis

W sytuacji, gdy dłużnik (pracodawca) nie dokonuje zapłaty faktury w terminie, ważne jest wysłanie do niego wezwania do zapłaty, zwłaszcza jeśli wcześniejsze, przypomnienia nie przynosiły skutku.

Pierwszą rzeczą, jaką pracownik powinien zrobić, to wysłać do pracodawcy zwięzłe wezwanie do zapłaty z krótkim, np. 3 dniowym terminem płatności. Opracowane materiały zwierają wzór takiego wezwania (påkrav).

W braku płatności możesz wysłać do pracodawcy tzw. przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty (norw.: varsel om tvangsfullbyrdelse) – w tym wezwaniu ważne, aby pozostała informacja, że dłużnik ma 2 tygodnie na płatność. Jeżeli po wysłaniu varsel om tvangsfullbyrdelse również nie otrzymasz płatności w terminie dwóch tygodni, to „påkrav” oraz „varsel” będzie wystarczającą podstawą do złożenia wniosku do komornika, z pominięciem sądu.

Co do zasady, aby móc wysłać wniosek do komornika, należy dysponować prawomocnym wyrokiem. Procedura z użyciem „påkrav” oraz „varsel om tvangsfullbyrdelse” pozwala jednak niejako „ominąć” sąd i skierować wniosek bezpośrednio do komornika.

Pracodawca-dłużnik wprawdzie może w dość prosty sposób bronić się przed dokonaniem zajęć komorniczych składając tzw. sprzeciw (norw.: insigelser), niemniej dość często zdarza się, że dłużnik po otrzymaniu pisma od komornika, nie składa sprzeciwu, co otwiera komornikowi drogę do dokonania zajęć komorniczych u dłużnika.

Dokumenty – påkrav oraz varsel om tvangsfullbyrdelse – należy traktować jako punkt wyjścia dla dalszych modyfikacji według indywidualnych potrzeb, tak aby dokumenty mogły być modyfikowane w granicach dopuszczonych przez przepisy prawa. Zalecamy jednak nie zmieniać treści dokumentu, z wyjątkiem tych oznaczonych kolorem czerwonym.

Jeżeli dłużnik nie zapłaci roszczenia wynikającego z varsel om tvangsfullbyrdelse, pozostaje wysłać do komornika wniosek egzekucyjny (Begjæring om utlegg/forliksklage).

Jeśli zostanie wysłany „begjæring om utlegg/forliksklage”, to w przypadku wniesienia sprzeciwu przez dłużnika, komornik skieruje sprawę do właściwego sądu rozjemczego (forlksråd). Będzie zatem przestrzeń na to, aby bliżej uzasadnić swoje roszczeni w trakcie spotkania z dłużnikiem w forliksråd. Forliksråd jest organem sądowym, mającym kompetencje do wydania wyroku w sprawach, w których roszczenie nie przekracza 200.000 NOK.

Redagując begjæring om utlegg/forliksklage należy podać w lewym górnym po lewej stronie nazwę i adres właściwego komornika. Zalecamy ustalić najpierw gminę (norw.: kommune), w której dłużnik mieszka lub ma siedzibę (w zależności od tego, czy dłużnik jest osobą fizyczną czy też spółką), a następnie przez którąś z popularnych wyszukiwarek wpisać zestawienie słów, np.: „Asker kommune + namsmann” – bardzo prawdopodobne, że popularne na rynku wyszukiwarki wskażą dane komornika, który będzie właściwy do miejsca zamieszkania/siedziby dłużnika.

Nota prawna

Dokumenty oraz niniejsza instrukcja nie stanowią porady prawnej. Z uwagi na to Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane użyciem dokumentu. Operowanie na wzorach tego rodzaju dokumentów jest jednak stosunkowo bezpieczne dla pracodawcy, stąd dokument co do zasady po odpowiednich modyfikacjach, a przy tym z należytą rozwagą i ostrożnością, może być stosowany w ramach bieżącej działalności firmy, bez konieczności generowania wydatków na obsługę prawną. W razie wątpliwości, odnośnie do tego jak dany dokument może zostać przeredagowany i użyty sugerujemy kontakt z adwokatem specjalizującym się w prawie pracy – zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią na nr tel. (+47) 21381000 lub na post@nb-advokat.no. Nazwy własne użyte w dokumencie i oznaczone kolorem żółtym są nazwami fikcyjnymi.

Prawa autorskie

Wzory dokumentów objęte są ochroną praw autorskich przysługujących Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS. Dokumenty służą do użytku podmiotowi, który dokonał ich nabycia z E-Sklepu prowadzonego przez Kancelarię. Reprodukcja i rozpowszechnianie dokumentów bez zgody Kancelarii stanowi naruszenie tych praw ze skutkami określonymi w norw. ustawie o prawach autorskich (åndsverkloven).

Produkt zawiera

– Pierwsze wezwanie do zapłaty (påkrav) (plik w formacie .doc)

– Drugie (przedegzekucyjne) wezwanie do zapłaty (søksmålsvarsel) (plik w formacie .doc)

Wniosek egzekucyjny do komornika (Begjæring om utlegg/forliksklage) (plik w formacie .doc)

Inne produkty:

Jeśli jednak masz pytania i potrzebujesz rozwiązań prawnych, które będą indywidualnie dopasowane, zamów konsultację poprzez nasz terminarz