Umowa o zachowaniu poufności w polskiej i norweskiej wersji językowej

1750 NOK

Udostępnij

Opis

Zasadą w prawie norweskim jest wolność wypowiedzi. Obowiązuje to także w obszarze prawa pracy. Regułę tę można ograniczać w sposób umowny; ograniczenia swobody wypowiedzi wynikają także z zasady lojalności pracownika wobec pracodawcy – i tak z zasady lojalności można wyprowadzić obowiązek po stronie pracownika zachowania tajemnicy. Obowiązek ten może być wzmocniony i skonkretyzowany w oświadczeniu złożonym przez pracownika. Oświadczenie może być ujęte także w dwustronnej umowie między pracownikiem a pracodawcą.

Kwestie dotyczące zachowania poufności nie są jakkolwiek wprost regulowane w norweskim kodeksie pracy (arbeidsmiljøloven). W obiegu gospodarczym i sferze prawa pracy ugruntowana jest jednak praktyka dotycząca stosowania umów lub oświadczeń dotyczących zachowania poufności.

Dokument, jaki Państwo nabyliście – umowa o zachowaniu poufności – należy traktować jako punkt wyjścia dla dalszych modyfikacji, według indywidualnych potrzeb, tak aby można było samodzielnie kształtować treść umowy w granicach dopuszczonych przez przepisy prawa.

Dokument opracowany jest w języku polskim i norweskim. Dla budowania relacji wzajemnego zaufania między pracownikiem a pracodawcą pożądane jest, aby dokumenty były formułowane w takim języku, jaki jest zrozumiały dla pracownika.

Umowa nie przewiduje, by w sytuacji naruszenia przez pracownika obowiązku zachowania tajemnicy, miały nastąpić określone negatywne konsekwencje. Jeśli jednak w ocenie pracodawcy dojdzie do naruszenia poufności po stronie pracownika, to zwykle staje się aktualne przekazanie pracownikowi informacji o tym, że doszło do naruszenia. Pracownik może bowiem być nieświadomy naruszenia, stąd celowe jest, aby informacja o tym była przekazana przez pracodawcę. Informacja o naruszeniu obowiązku zachowania poufności może być przekazana do pracownika w formie upomnienia.

Nota prawna

Dokumenty oraz niniejsza instrukcja nie stanowią porady prawnej. Z uwagi na to – sprzedający dokument – Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS – nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane użyciem dokumentu. Operowanie na wzorach tego rodzaju dokumentów jest jednak stosunkowo bezpieczne, stąd dokumenty co do zasady po odpowiednich modyfikacjach, a przy tym z należytą rozwagą i ostrożnością, mogą być stosowane bez konieczności generowania wydatków na obsługę prawną. W razie wątpliwości odnośnie tego, jak dany dokument może zostać przeredagowany i użyty sugerujemy kontakt z adwokatem specjalizującym się w prawie pracy– zapraszamy do kontaktu na nr (+47) 21381000 lub post@nb-advokat.no Nazwy własne użyte w dokumencie i oznaczone kolorem czerwonym są nazwami fikcyjnymi.

Prawa autorskie

Wzory dokumentów objęte są ochroną praw autorskich przysługujących Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS. Dokumenty służą do użytku podmiotowi, który dokonał ich nabycia z E-Sklepu prowadzonego przez Kancelarię. Reprodukcja i rozpowszechnianie dokumentów bez zgody Kancelarii stanowi naruszenie tych praw ze skutkami określonymi w norw. ustawie o prawach autorskich (åndsverkloven).

Produkt zawiera

Umowa o zachowaniu poufności w polskiej i norweskiej wersji językowej (plik w formacie .doc)

Inne produkty:

Jeśli jednak masz pytania i potrzebujesz rozwiązań prawnych, które będą indywidualnie dopasowane, zamów konsultację poprzez nasz terminarz