Umowa o rezygnacji z wyznaczania verneombud w polskiej i norweskiej wersji językowej

499 NOK

Udostępnij

Opis

Umowa o rezygnacji z wyznaczania verneombud

– opis produktu z E-Sklep wraz z komentarzem od autora

0d 1 stycznia 2024 roku każda firma zatrudniająca przynajmniej jednego pracownika, ma obowiązek wyznaczenia przedstawiciela ds. BHP (verneombud).

Powyższy wymóg wynika z § 6-1 norw. kodeksu pracy (arbeidsmiljøloven).

W przypadku firm, które zatrudniają mniej niż 5 pracowników (tj. od 1 do 4) może być zawarta umowa (z każdym z pracowników) o odstąpieniu z wyznaczania verneombud.

Opracowany dokument to umowa pozwalająca na odstąpienie od wyznaczania verneombud.

Dokument opracowany jest w języku polskim i norweskim. Dla budowania relacji wzajemnego zaufania między pracownikiem a pracodawcą pożądane jest, aby dokumenty były formułowane w takim języku, jaki jest zrozumiały dla pracownika.

Nota prawna

Dokumenty oraz niniejsza instrukcja nie stanowią porady prawnej. Z uwagi na to – sprzedający dokument – Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS – nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane użyciem dokumentu. Operowanie na wzorach tego rodzaju dokumentów jest jednak stosunkowo bezpieczne, stąd dokumenty co do zasady po odpowiednich modyfikacjach, a przy tym z należytą rozwagą i ostrożnością, mogą być stosowane bez konieczności generowania wydatków na obsługę prawną. W razie wątpliwości odnośnie tego, jak dany dokument może zostać przeredagowany i użyty sugerujemy kontakt z adwokatem specjalizującym się w prawie pracy– zapraszamy do kontaktu na nr (+47) 940 01 000 lub post@nb-advokat.no Nazwy własne użyte w dokumencie i oznaczone kolorem czerwonym są nazwami fikcyjnymi.

Prawa autorskie

Wzory dokumentów objęte są ochroną praw autorskich przysługujących Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS. Dokumenty służą do użytku podmiotowi, który dokonał ich nabycia z E-Sklepu prowadzonego przez Kancelarię. Reprodukcja i rozpowszechnianie dokumentów bez zgody Kancelarii stanowi naruszenie tych praw ze skutkami określonymi w norw. ustawie o prawach autorskich (åndsverkloven).

Produkt zawiera

Umowa o rezygnacji z wyznaczania verneombud

Inne produkty:

Jeśli jednak masz pytania i potrzebujesz rozwiązań prawnych, które będą indywidualnie dopasowane, zamów konsultację poprzez nasz terminarz