Umowa o pracę w polskiej i norweskiej wersji językowej

1900 NOK

Udostępnij

Opis

Wymogi co do treści umowy o pracę określone są w norweskim kodeksie pracy (arbeidsmiljøloven).

Opracowany projekt umowy bazuje na projekcie, jaki wizualnie przypomina projekt opracowany przez norweską inspekcję pracy (arbeidstilsynet). Operowanie na szablonie, jaki może być na pierwszy rzut oka znany pracownikom, może rodzić mniej sceptyczności wśród pracowników niż wprowadzanie dokumentów w zupełnie nowej formie.

Umowa stanowi jeden wzór, jaki może być użyty w odniesieniu zarówno do pracownika mającego być zatrudnionym na stałe lub na czas określony, a także jaki ma pracować w zwykłym trybie czasu pracy lub w rotacji.

Zatrudnienie na czas określony jest możliwe w praktyce w trzech wariantach: na projekt, na zastępstwo i na praktykę.

Przy takim ukształtowaniu treści umowy dość łatwo o wprowadzenie zróżnicowania umów o pracę – istnieje nadto możliwość wyboru wielkości etatu (zasadą jednak powinno być zatrudnienie na 100 %).

Zasadą jest zatrudnienie w oparciu o umowy na czas nieokreślony – podstawę do zatrudnienia na czas określony należy oceniać indywidualnie.

Umowa może być stosowana w odniesieniu do pracowników pracujących w rotacji oraz nie pracujących w rotacji – należy stosownie do tego zaznaczyć w umowie odpowiednie punkty.

W pracy w rotacji zwykle nie dochodzi do pracy w nadgodzinach niemniej, jeśliby pracownik nie mógł pracować w rotacji i mogłyby się pojawić nadgodziny, to jest możliwość wprowadzenia opcji odebrania nadgodzin czasem wolnym (avspassering), w szczególności, jeśli będą okresy pracy o mniejszym natężeniu pracy. O ile za pracę w nadgodzinach powinna być wypłacona podstawowa stawka godzinowa oraz dodatek 40 %, tak w drodze avspasseringu można odebrać czasem wolnym tylko podstawową stawkę godzinową, ale już nie sam dodatek.

Dokument – umowa o pracę – należy traktować jako punkt wyjścia dla dalszych modyfikacji, według indywidualnych potrzeb, tak by możliwe było samodzielnie kształtowanie treści umowy w granicach dopuszczonych przez przepisy prawa.

Dokument opracowany jest w języku polskim i norweskim. Dla budowania relacji wzajemnego zaufania między pracownikiem a pracodawcą pożądane jest, aby dokumenty były formułowane w takim języku, jaki jest zrozumiały dla pracownika.

Nota prawna

Dokumenty oraz niniejsza instrukcja nie stanowią porady prawnej. Z uwagi na to – sprzedający dokument – Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS – nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane użyciem dokumentu. Operowanie na wzorach tego rodzaju dokumentów jest jednak stosunkowo bezpieczne, stąd dokumenty co do zasady po odpowiednich modyfikacjach, a przy tym z należytą rozwagą i ostrożnością, mogą być stosowane bez konieczności generowania wydatków na obsługę prawną. W razie wątpliwości odnośnie tego, jak dany dokument może zostać przeredagowany i użyty sugerujemy kontakt z adwokatem specjalizującym się w prawie pracy– zapraszamy do kontaktu na nr (+47) 21381000 lub post@nb-advokat.no Nazwy własne użyte w dokumencie i oznaczone kolorem czerwonym są nazwami fikcyjnymi.

Prawa autorskie

Wzory dokumentów objęte są ochroną praw autorskich przysługujących Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS. Dokumenty służą do użytku podmiotowi, który dokonał ich nabycia z E-Sklepu prowadzonego przez Kancelarię. Reprodukcja i rozpowszechnianie dokumentów bez zgody Kancelarii stanowi naruszenie tych praw ze skutkami określonymi w norw. ustawie o prawach autorskich (åndsverkloven).

Produkt zawiera

Umowa o pracę w polskiej i norweskiej wersji językowej (plik w formacie .doc)

Inne produkty:

Jeśli jednak masz pytania i potrzebujesz rozwiązań prawnych, które będą indywidualnie dopasowane, zamów konsultację poprzez nasz terminarz