Umowa o prace budowlane w norweskiej wersji językowej

1900 NOK

Udostępnij

Opis

W odniesieniu do umów między stronami profesjonalnymi (firmami) nie ma wymogów odnośnie formy.

Wykonawca i zamawiający mogą co do zasady swobodnie kształtować treść umowy, byleby nie naruszała ona przepisów, które są bezwzględnie obowiązujące (np. przepisy dotyczące norm budowlanych TEK17).

Opracowany projekt umowy może mieć zastosowanie do projektów realizowanych w rwmach podwykonawstwa, tj. na zlecenie innej firmy.

Treść umowy jest wyważona, z uwzględnieniem interesów obu stron, przy czym nieco większą dbałością o interes wykonawcy. W umowie są m.in. zapisy o możliwości wstrzymania prac w razie opóźnienia w płatności, przyjęcie rozliczenia godzinowego i wprowadzenie postanowienia zgodnie z którym, pasywność po stronie zamawiającego uznana jest za zgodę na dokonywanie prac dodatkowych.

Ważne, aby zwrócić uwagę, że przed podjęciem prac dodatkowych wykonawca powinien wysłać do zamawiającego zgłoszenie o przystąpieniu do wykonania prac dodatkowych; podjęcie prac dodatkowych tylko w oparciu o uzgodnienia ustne zwykle jest konfliktogenne i skutkuje brakiem płatności za pracę nie uwzględnioną w ustaleniach pisemnych. W zgłoszeniu podjęcia prac dodatkowych wykonawca powinien wskazać zamawiającemu termin, np. 24 godzinny, po upływie którego brak akceptacji ze strony zamawiającego będzie można uznać za domniemaną zgodę.

Dokument „Umowa o prace budowlane” – należy traktować jako punkt wyjścia dla dalszych modyfikacji, według indywidualnych potrzeb, tak aby możliwe było samodzielne kształtowanie treści umowy w granicach dopuszczonych przez przepisy prawa.

Nota prawna

Dokumenty oraz niniejsza instrukcja nie stanowią porady prawnej. Z uwagi na to – sprzedający dokument – Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS – nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane użyciem dokumentu. Operowanie na wzorach tego rodzaju dokumentów jest jednak stosunkowo bezpieczne, stąd dokumenty co do zasady po odpowiednich modyfikacjach, a przy tym z należytą rozwagą i ostrożnością, mogą być stosowane bez konieczności generowania wydatków na obsługę prawną. W razie wątpliwości odnośnie tego, jak dany dokument może zostać przeredagowany i użyty sugerujemy kontakt z adwokatem specjalizującym się w prawie budowlanym – zapraszamy do kontaktu na nr (+47) 21381000 lub post@nb-advokat.no Nazwy własne użyte w dokumencie i oznaczone kolorem czerwonym są nazwami fikcyjnymi.

Prawa autorskie

Wzory dokumentów objęte są ochroną praw autorskich przysługujących Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS. Dokumenty służą do użytku podmiotowi, który dokonał ich nabycia z E-Sklepu prowadzonego przez Kancelarię. Reprodukcja i rozpowszechnianie dokumentów bez zgody Kancelarii stanowi naruszenie tych praw ze skutkami określonymi w norw. ustawie o prawach autorskich (åndsverkloven).

Produkt zawiera

– Umowa o prace budowlane w norweskiej wersji językowej (plik w formacie .doc)

Inne produkty:

Jeśli jednak masz pytania i potrzebujesz rozwiązań prawnych, które będą indywidualnie dopasowane, zamów konsultację poprzez nasz terminarz