Regulamin pracy w polskiej i norweskiej wersji językowej

2100 NOK

Udostępnij

Opis

Norweski kodeks pracy (arbeidsmiljøloven) przewiduje możliwość wprowadzenia w firmie regulaminu pracy.

Zgodnie z § 14-17 norweskiego kodeksu pracy pracodawca może wprowadzić w firmie regulamin.

Regulamin dla swej ważności wymaga podpisu przez 5 pracowników oraz zaakceptowana przez Arbeidstilsynet.

Niektóre zapisy mogą być odczytane jako mniej korzystne niż jest to dopuszczalne przez norw. kodeks pracy (np. podawanie wprost, że sytuacje, jakie mogą uzasadniać rozwiązanie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym) – od pracodawcy będzie zależeć, w jakim zakresie regulamin miałby być personalizowany, tj. modelowany do kształtu, jaki będzie odpowiadał potrzebom pracodawcy oraz czy próbować przeforsowywać zapisy, które mogą być kwestionowane przez Arbeidstilsynet.

Uzyskanie zatwierdzenia („pieczęci”) Arbeidstilsynet pozwala zwykle utwierdzić pracowników, że działalność firmy jest zgodna z prawem, co może mieć korzystny wpływ na budowanie pozytywnego obraz firmy wśród zespołu.

Akceptacja regulaminu przez inspekcję pracy ma ten skutek, że każdy pracownik w firmie jest nim związany – dotyczy to każdego pracownika, zarówno nowoprzyjmowanych, jak i obecnie już zatrudnionych. Przez sam fakt zatrudnienia pracownik jest związany treścią regulaminu, przyjmując, że wie o jego istnieniu i ma realną możliwość zapoznać się z jego treścią.

Po podpisaniu regulaminu należy go wysłać do Arbeidstilsynet do akceptacji na adres: Arbeidstilsynet, Postboks 4720 Torgard, 7468 Trondheim albo elektronicznie przez formularz kontaktowy inspekcji pracy.

Nota prawna

Dokumenty oraz niniejsza instrukcja nie stanowią porady prawnej. Z uwagi na to – sprzedający dokument – Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS – nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane użyciem dokumentu. Operowanie na wzorach tego rodzaju dokumentów jest jednak stosunkowo bezpieczne, stąd dokumenty co do zasady po odpowiednich modyfikacjach, a przy tym z należytą rozwagą i ostrożnością, mogą być stosowane bez konieczności generowania wydatków na obsługę prawną. W razie wątpliwości odnośnie tego, jak dany dokument może zostać przeredagowany i użyty sugerujemy kontakt z adwokatem specjalizującym się w prawie pracy– zapraszamy do kontaktu na nr (+47) 21381000 lub post@nb-advokat.no Nazwy własne użyte w dokumencie i oznaczone kolorem czerwonym są nazwami fikcyjnymi.

Prawa autorskie

Wzory dokumentów objęte są ochroną praw autorskich przysługujących Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS. Dokumenty służą do użytku podmiotowi, który dokonał ich nabycia z E-Sklepu prowadzonego przez Kancelarię. Reprodukcja i rozpowszechnianie dokumentów bez zgody Kancelarii stanowi naruszenie tych praw ze skutkami określonymi w norw. ustawie o prawach autorskich (åndsverkloven).

Produkt zawiera

Regulamin pracy w polskiej i norweskiej wersji językowejplik w formacie .doc

– Pismo przwodnie do Arbeidstilsynet (w jęz. norweskim) – plik w formacie .doc

Inne produkty:

Jeśli jednak masz pytania i potrzebujesz rozwiązań prawnych, które będą indywidualnie dopasowane, zamów konsultację poprzez nasz terminarz