Regulamin korzystania z mieszkania służbowego w polskiej i norweskiej wersji językowej

4250 NOK

Udostępnij

Opis

W przypadku wynajmowania lokali mieszkalnych pracownikom celowe jest, aby pracodawca (wynajmujący) wprowadził regulamin korzystania z mieszkania służbowego.

Wprowadzenie regulaminu pozwala ograniczyć pewne niepożądane sytuacje w miejscu zakwaterowania, jak np. nadmierne spożywanie alkoholu.

 

Mogą być wprawdzie wątpliwości czy pracodawca może na tyle ingerować w czas wolny pracowników, by zabraniać spożywania alkoholu w miejscu zamieszkania, niemniej pozostawiamy decyzję pracodawcy czy chce takie przepisy wprowadzić.

Przyjmując, że taki zakaz będzie dopuszczalny, to wprowadzenie zakazu w regulaminie będzie dość wygodne dla pracodawcy jako wynajmującego. O ile bowiem zasady dotyczące korzystania z lokalu mieszkalnego wymagają akceptacji przez obie strony (najemcy i wynajmującego) umowy najmu, to jednak jest pewna przestrzeń spraw w relacji najemca-wynajmujący, które mogą być regulowane jednostronnie przez wynajmującego (właściciela-pracodawcę).

Zasadne jest, aby regulamin porządkowy był udostępniony w widocznym miejscu w miejscu zakwaterowania, tak by jego treść była znana najemcom.

Niektóre zapisy mogą być odczytane jako mniej korzystne niż jest to dopuszczalne przez norw. ustawę o najmie lokali (np. podawanie wprost, że naruszanie regulaminu może być podstawą do rozwiązania umowy najmu) – od pracodawcy będzie zależeć, w jakim zakresie regulamin miałby być personalizowany, tj. modelowany do kształtu, jaki będzie odpowiadał potrzebom pracodawcy. Jeżeli niektóre zapisy regulaminu będą uznane za sprzeczne z przepisami, to zwykle spowoduje to uznanie ich za nieważne.

Nota prawna

Dokumenty oraz niniejsza instrukcja nie stanowią porady prawnej. Z uwagi na to – sprzedający dokument – Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS – nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane użyciem dokumentu. Operowanie na wzorach tego rodzaju dokumentów jest jednak stosunkowo bezpieczne, stąd dokumenty co do zasady po odpowiednich modyfikacjach, a przy tym z należytą rozwagą i ostrożnością, mogą być stosowane bez konieczności generowania wydatków na obsługę prawną. W razie wątpliwości odnośnie tego, jak dany dokument może zostać przeredagowany i użyty sugerujemy kontakt z adwokatem specjalizującym się w sprawach dotyczących najmu lokali – zapraszamy do kontaktu na nr (+47) 21381000 lub post@nb-advokat.no Nazwy własne użyte w dokumencie i oznaczone kolorem czerwonym są nazwami fikcyjnymi.

Prawa autorskie

Wzory dokumentów objęte są ochroną praw autorskich przysługujących Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS. Dokumenty służą do użytku podmiotowi, który dokonał ich nabycia z E-Sklepu prowadzonego przez Kancelarię. Reprodukcja i rozpowszechnianie dokumentów bez zgody Kancelarii stanowi naruszenie tych praw ze skutkami określonymi w norw. ustawie o prawach autorskich (åndsverkloven).

Produkt obejmuje

– Regulamin korzystania z mieszkania w wersji polskiej i norweskiej (plik w wersji doc.)

Inne produkty:

Jeśli jednak masz pytania i potrzebujesz rozwiązań prawnych, które będą indywidualnie dopasowane, zamów konsultację poprzez nasz terminarz