Przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty w związku z niezapłaconą fakturą

1900 NOK

Udostępnij

Opis

W sytuacji, gdy dłużnik nie dokonuje płatności za fakturę, ważne jest wysłanie do niego wezwania do zapłaty, zwłaszcza jeśli wcześniejsze, przypomnienia nie przynosiły skutku.

Jeżeli prowadzisz firmę i zleceniodawca nie zapłacił Twojej faktury, możesz wysłać tzw. przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty (norw.: varsel om tvangsfullbyrdelse). Jeżeli po wysłaniu varsel om tvangsfullbyrdelse nie otrzymasz płatności w terminie dwóch tygodni, to taki „varsel” będzie wystarczającą podstawą do złożenia wniosku do komornika, z pominięciem sądu.

Co do zasady, aby móc wysłać wniosek do komornika, należy dysponować prawomocnym wyrokiem. Procedura z użyciem varsel om tvangsfullbyrdelse pozwala niejako „ominąć” sąd i skierować wniosek bezpośrednio do komornika.

Dłużnik wprawdzie może w dość prosty sposób bronić się przed dokonaniem zajęć komorniczych składając tzw. sprzeciw (norw.: insigelser), niemniej dość często zdarza się, że dłużnik po otrzymaniu pisma od komornika, nie składa sprzeciwu, co otwiera komornikowi drogę do dokonania zajęć komorniczych u dłużnika.

Dokument – varsel om tvangsfullbyrdelse – należy traktować jako punkt wyjścia dla dalszych modyfikacji, według indywidualnych potrzeb, w granicach dopuszczonych przez przepisy prawa.

Jeżeli dłużnik nie zapłaci roszczenia wynikającego z varsel om tvangsfullbyrdelse, pozostaje wysłać do komornika wniosek egzekucyjny (Begjæring om utlegg/forliksklage).

Jeśli zostanie wysłany „begjæring om utlegg/forliksklage”, to w przypadku wniesienia sprzeciwu przez dłużnika, komornik skieruje sprawę do właściwego sądu rozjemczego (forlksråd). Będzie zatem przestrzeń na to, aby bliżej uzasadnić swoje roszczenie w trakcie spotkania z dłużnikiem w forliksråd. Forliksråd jest organem sądowym, mającym kompetencje do wydania wyroku w sprawach, w których roszczenie nie przekracza 200.000 NOK.

Nota prawna

Dokumenty oraz niniejsza instrukcja nie stanowią porady prawnej. Z uwagi na to Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane użyciem dokumentu. Operowanie na wzorach tego rodzaju dokumentów jest jednak stosunkowo bezpieczne dla pracodawcy, stąd dokument co do zasady po odpowiednich modyfikacjach, a przy tym z należytą rozwagą i ostrożnością, może być stosowany w ramach bieżącej działalności firmy, bez konieczności generowania wydatków na obsługę prawną. W razie wątpliwości, odnośnie do tego jak dany dokument może zostać przeredagowany i użyty sugerujemy kontakt z adwokatem specjalizującym się w windykacji roszczeń – zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią na nr tel. (+47) 21381000 lub na post@nb-advokat.no. Nazwy własne użyte w dokumencie i oznaczone kolorem żółtym są nazwami fikcyjnymi.

Prawa autorskie

Wzory dokumentów objęte są ochroną praw autorskich przysługujących Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS. Dokumenty służą do użytku podmiotowi, który dokonał ich nabycia z E-Sklepu prowadzonego przez Kancelarię. Reprodukcja i rozpowszechnianie dokumentów bez zgody Kancelarii stanowi naruszenie tych praw ze skutkami określonymi w norw. ustawie o prawach autorskich (åndsverkloven).

Produkt zawiera

Przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty w związku z niezapłaconą fakturą (varsel om tvangsfullbyrdelse) (plik w formacie .doc)

Inne produkty:

Jeśli jednak masz pytania i potrzebujesz rozwiązań prawnych, które będą indywidualnie dopasowane, zamów konsultację poprzez nasz terminarz