Pismo do NAV dotyczące zakwestionowania zwolnienia chorobowego

2700 NOK

Udostępnij

Opis

Norweska ustawa o ubezpieczeniu społecznym (folketrygdloven) przewiduje możliwość podważenia zwolnienia chorobowego przedłożonego przez pracownika.

Niekiedy pracodawcy mogą odnieść wrażenie, że pracownik-pacjent “zamawia” zwolnienie lekarskie tak, aby uniknąć wykonywania pracy. Pracodawca ma prawo podważyć takie zwolnienie. Zgodnie z norweskim prawem pracodawca nie zawsze musi akceptować zwolnienie w okresie płacowym pracodawcy (arbeidsgiverperiode).

Aby mieć prawo do chorobowego czy to w trakcie arbeidsgiverpriode czy też po tym okresie, pracownik musi być niezdolny do pracy z powodu uszczerbku na zdrowiu spowodowanym chorobą lub urazem, zgodnie z § 8-4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym (folketrygdloven).

Zgodnie z § 8-4 norweskiej ustawy o ubezpieczeniu społecznym w niektórych sytuacjach pracodawca może podważyć zwolnienie chorobowe. Przykłady takich sytuacji to wątpliwości wyrażane przez lekarza prowadzącego co do niezdolności do pracy, sygnały wskazujące, że zwolnienie nie wynika z choroby, zwolnienie związane z okresem zwolnień grupowych, upadłością, rozwiązaniem umowy, konfliktem w miejscu pracy, kryzysem życiowym, trudnymi sytuacjami życiowymi lub urlopem, częsta zmiana lekarza lub podejmowanie działań niezgodnych z zawartym zwolnieniem.

Przydatne dla pracodawcy może być zabezpieczenie dokumentacji, która może wskazywać na to, że powodem nieobecności jest inna przyczyna niż choroba. Może to być np. korespondencja z pracownikiem, w której zwraca się on z zapytaniem o urlop i dostaje odmowę, informacje z social media, które mogą wskazywać, że pracownik nie wydaje się być w takim stanie zdrowia, jak podawał, lecz że jest pełni sił.

Pracodawca nie ma prawa do wglądu w historię choroby ani diagnozę pracownika. Jednak, jeśli pracodawca posiada informacje lub podstawy do podejrzenia, że pracownik nie spełnia warunków uprawniających go do świadczeń chorobowych, powinien podważyć zwolnienie i odrzucić wypłatę zasiłku chorobowego w okresie odpłatności pracodawcy. Pracodawca może zadawać pracownikowi pytania, które pozwalają ustalić, czy pracownik mimo np. 100 % zwolnienia chorobowego może wykonywać inne lżejsze niż zwykle zadania, np. przeszkolenie innych pracowników, wyszukiwanie informacji w Internecie, itp. 100 % zwolnienia chorobowego nie oznacza, że pracownik nie może wykonywać jakichkolwiek zadań – oznacza to, że nie może wykonywać zadań, jakie wykonywał przed otrzymaniem zwolnienia chorobowego.

Dokument opracowany jest w języku norweskim. Pismo wymaga dostosowania odpowiednio do sytuacji u danego pracodawcy. Przed wysłaniem pisma do NAV dobrze, aby pracodawca poinformował o tym pracownika – pracownik wystarczy, że otrzyma od pracodawcy e-maila, że zwolnienie chorobowe jest zakwestionowane i sprawą zajmie się NAV.

Nota prawna

Dokumenty oraz niniejsza instrukcja nie stanowią porady prawnej. Z uwagi na to Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane użyciem dokumentu. Operowanie na wzorach tego rodzaju dokumentów jest jednak stosunkowo bezpieczne dla pracodawcy, stąd dokument co do zasady po odpowiednich modyfikacjach, a przy tym z należytą rozwagą i ostrożnością, może być stosowany w ramach bieżącej działalności firmy, bez konieczności generowania wydatków na obsługę prawną. W razie wątpliwości, odnośnie do tego jak dany dokument może zostać przeredagowany i użyty sugerujemy kontakt z adwokatem specjalizującym się w prawie pracy – zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią na nr tel. (+47) 21381000 lub na post@nb-advokat.no. Nazwy własne użyte w dokumencie i oznaczone kolorem żółtym są nazwami fikcyjnymi.

Prawa autorskie

Wzory dokumentów objęte są ochroną praw autorskich przysługujących Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS. Dokumenty służą do użytku podmiotowi, który dokonał ich nabycia z E-Sklepu prowadzonego przez Kancelarię. Reprodukcja i rozpowszechnianie dokumentów bez zgody Kancelarii stanowi naruszenie tych praw ze skutkami określonymi w norw. ustawie o prawach autorskich (åndsverkloven).

Produkt zawiera

Pismo do NAV dotyczące zakwestionowania zwolnienia chorobowego (Bestridelse av sykemelding) (plik w formacie .doc)

Inne produkty:

Jeśli jednak masz pytania i potrzebujesz rozwiązań prawnych, które będą indywidualnie dopasowane, zamów konsultację poprzez nasz terminarz