Norweski kodeks pracy – tłumaczenie na język polski

499 NOK

Udostępnij

Opis

Arbeidsmiljøloven – (norweski) kodeks pracy – tłumaczenie na jęz. polski
Autorzy tłumaczenia: Tomasz Nierzwicki, Nina Natalia Bluszko

Wersja książkowa (papierowa), twarda okładka + Pdf

Gratis dostawa książki na terenie Norwegii (pocztą tradycyjną)

Opis produktu:

Norweska Ustawa o środowisku pracy jest adresowana do szerokiej grupy odbiorców – zarówno profesjonalistów w dziedzinie prawa (sędziów, adwokatów, przedstawicieli związków zawodowych, dużych zakładów pracy), jak i laików (pracowników, właścicieli małych i średnich firm). Tekst powinien być zatem użyteczny dla każdego uczestnika norweskiego rynku pracy, niezależnie od roli, w jakiej na nim występuje.

Mając to na względzie, tłumaczenie zostało wykonane w duchu teorii skoposu Hansa Vermeera. Koncepcja skoposu zakłada, że przekład musi być zrozumiały dla odbiorcy i skuteczny w osiąganiu zamierzonego celu. Niniejsze tłumaczenie jest zorientowane na język, kulturę i potrzeby domyślnego odbiorcy – czytelnika posługującego się językiem polskim jako językiem ojczystym.

Prawo pracy wyznacza rozsądne ramy pozwalające ukonstytuować podział między podstawowymi sferami w ciągu doby: pracą, życiem osobistym i snem. Rozróżnienie między czasem pracy a czasem wolnym i wiedza o tym, w jakich okolicznościach dopuszczalna jest praca ponad podstawowy wymiar czasu, stanowią punkt odniesienia dla własnych ocen, czy w dobowych i tygodniowych cyklach istnieje właściwy balans między wysiłkiem a odpoczynkiem, dawaniem a przyjmowaniem, działaniem a refleksją. Miejsce pracy, w którym panują kult i uwielbienie wydajności i w którym pracownicy oraz pracodawcy nie szanują swoich granic (bo ich nie znają), jest robotyczne i odhumanizowane.

Świadomość swoich praw i obowiązków w obszarze prawa pracy umożliwia pracownikowi samodzielne ustalenie roli, jaka została mu przypisana w scenariuszu zwanym umową o pracę. Pozwala na dobór sposobu narracji dla opowiedzenia własnej biografii – jeśli jest pracownikiem, to może być podwładnym i jednocześnie niewolnikiem pracodawcy albo przeciwnie: wejść w rolę osoby, która sprzedaje swój czas i kompetencje pracodawcy, będącemu klientem, i określa mu warunki współpracy.

Z kolei pracodawca, który zna przepisy prawa pracy, będzie podejmował działania, które zapobiegną przepracowaniu pracowników, wypadkom przy pracy, chaosowi organizacyjnemu, co finalnie uchroni go przed koniecznością naprawiają szkody, jaka może być wyrządzona pracownikowi z tego tytułu.

Tłumaczenie odnosi się do ustawy o środowisku pracy wg stanu prawnego na marzec 2023.

Podgląd tekstu:

Probka-tekstu

Inne produkty:

Jeśli jednak masz pytania i potrzebujesz rozwiązań prawnych, które będą indywidualnie dopasowane, zamów konsultację poprzez nasz terminarz