Informacja do pracownika o zakończeniu stosunku pracy (w polskiej i norweskiej wersji językowej)

1900 NOK

Udostępnij

Opis

Norweski kodeks pracy (arbeidsmiljøloven) przewiduje możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony.

Zgodnie z § 14-9 norweskiego kodeksu pracy pracownik, który był zatrudniony na czas określony przez dłużej niż 1 rok, powinien otrzymać pisemną informację (skriftlig varsel) o tym, że jego stosunek prac ustaje w dniu zgodnie z umową.

Zalecamy jednak wysyłanie wspomnianej informacji także pracownikom zatrudnionym na czas krótszy niż 1 rok.

Informacja powinna być wysłana do pracownika co najmniej 1 miesiąc przed terminem zakończenia stosunku pracy, jaki wynika z umowy. W braku wysłania przez pracodawcę informacji o tym, że stosunek pracy ulegnie zakończeniu w danym dniu wg umowy, pracownik może być uprawniony do kontynuowania zatrudnienia.

Jeśli wg umowy o pracę na czas określony, pracownik ma mieć ostatni dzień pracy 28.02.2023, to powinien otrzymać informację o tym, że jego stosunek pracy ustaje, najpóźniej 28.01.2023.

Powyższa informacja musi być przekazana w formie pisemnej. Przekazanie dokumenty może nastąpić drogą e-mail, przy czym na ile to możliwe, dobrze, aby pracodawca zadbał o to by pracownik potwierdził otrzymanie informacji w tej samej formie.

Dokumenty oraz niniejsza instrukcja nie stanowią porady prawnej. Z uwagi na to – sprzedający dokument – Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS – nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane użyciem dokumentu. Operowanie na wzorach tego rodzaju dokumentów jest jednak stosunkowo bezpieczne dla pracodawcy, stąd w Państwa ręce zostają przekazane dokumenty, które co do zasady po odpowiednich modyfikacjach, a przy tym z należytą rozwagą i ostrożnością, mogą być stosowane w ramach bieżącej działalności firmy, bez konieczności generowania wydatków na obsługę prawną. W razie wątpliwości odnośnie tego, jak dany dokument może zostać przeredagowany i użyty sugerujemy kontakt z adwokatem specjalizującym się w prawie pracy. Nazwy własne użyte w dokumencie i oznaczone kolorem żółtym są nazwami fikcyjnymi.

Nota prawna

Dokumenty oraz niniejsza instrukcja nie stanowią porady prawnej. Z uwagi na to – sprzedający dokument – Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS – nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane użyciem dokumentu. Operowanie na wzorach tego rodzaju dokumentów jest jednak stosunkowo bezpieczne, stąd dokumenty co do zasady po odpowiednich modyfikacjach, a przy tym z należytą rozwagą i ostrożnością, mogą być stosowane bez konieczności generowania wydatków na obsługę prawną. W razie wątpliwości odnośnie tego, jak dany dokument może zostać przeredagowany i użyty sugerujemy kontakt z adwokatem specjalizującym się w prawie pracy– zapraszamy do kontaktu na nr (+47) 21381000 lub post@nb-advokat.no Nazwy własne użyte w dokumencie i oznaczone kolorem czerwonym są nazwami fikcyjnymi.

Prawa autorskie

Wzory dokumentów objęte są ochroną praw autorskich przysługujących Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS. Dokumenty służą do użytku podmiotowi, który dokonał ich nabycia z E-Sklepu prowadzonego przez Kancelarię. Reprodukcja i rozpowszechnianie dokumentów bez zgody Kancelarii stanowi naruszenie tych praw ze skutkami określonymi w norw. ustawie o prawach autorskich (åndsverkloven).

Produkt zawiera

– plik w formacie doc. – „Informacja o zakończeniu stosunku pracy na czas określony”, dokument jest w polskiej i norweskiej wersji językowej

Inne produkty:

Jeśli jednak masz pytania i potrzebujesz rozwiązań prawnych, które będą indywidualnie dopasowane, zamów konsultację poprzez nasz terminarz