[startbooking]
Korzystając z formularza zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych przez Advokatfirma Tomasz Nierzwicki w celu rezerwacji spotkania.
Advokatfirma Tomasz Nierzwicki, Holbergs gate 19, 0166 Oslo jako administrator danych osobowych, informuje że:
– Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją zamówionej usługi,
– podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia zamówienia,
– podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią rozporządzenia (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych,
– posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
– dane osobowe będą przechowywane w sposób wymagany prawem do czasu realizacji usługi i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych,
– macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Datatilsynet – jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ww. rozporządzenia
– Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom, które dostarczają nam systemów księgowych i IT,
– w sprawie ochrony danych prosimy o kontakt: post@eos-advokat.no

Znajdź nas na:

Advokatfirma Oslo - Polski Adwokat - Nierzwicki & Bluszko AS
Advokatfirma Oslo - Polski Adwokat - Nierzwicki & Bluszko AS
Advokatfirma Oslo - Polski Adwokat - Nierzwicki & Bluszko AS