Przetwarzanie danych osobowych

  • Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS, Holbergs gate 19, 0166 Oslo jako administrator danych osobowych, informuje że:
    Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją zamówionej usługi,
  • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia zamówienia,
  • podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią rozporządzenia (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych,
  • posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  • dane osobowe będą przechowywane w sposób wymagany prawem do czasu realizacji usługi i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych,
  • macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Datatilsynet – jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ww. rozporządzenia
  • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom, które dostarczają nam systemów księgowych i IT,
  • w sprawie ochrony danych prosimy o kontakt: post@nb-advokat.no