Mec. Aleksandra Lukasik: odszkodowanie za wypadek przy pracy – trzy rzeczy, o których trzeba pamiętać, gdy uległo się wypadkowi

Mec. Aleksandra Lukasik - wypadek przy pracy i odszkodowanie od ubezpiecalni. Polski adwokat w Norwegii. Darmowa pomoc prawna

 

W 2021 roku zarejestrowano w Norwegii 23 tysiące wypadków przy pracy, w tym 39 wypadków śmiertelnych. Średnia suma odszkodowawcza wynosiła około 218 000 NOK na jedną poszkodowaną osobę.

W poniższym artykule wyjaśniam, dlaczego warto dochodzić swoich praw z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Uczulam jednocześnie na manipulacyjne praktyki firm ubezpieczeniowych. 

 

Każdy pracodawca ma obowiązek posiadania ubezpieczenia

Pracownik, który doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy, może mieć prawo do odszkodowania od ubezpieczalni pracodawcy. Każdy pracodawca w Norwegii ma obowiązek ubezpieczyć swoich pracowników. W przypadku wypadku przy pracy, można również starać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu (ménerstatning) od NAV.

Wypadek przy pracy niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji, tak zdrowotnych jak i finansowych. Sprawy dotyczące szkód na osobie są zazwyczaj złożone z uwagi na to, że są to sprawy na styku prawa i medycyny. Sprawy tego typu są czasochłonne i nierzadko trwają od 2 do 3 lat. W zmaganiach z ubezpieczycielem warto być reprezentowanym przez adwokata, który posiada doświadczenie w dziedzinie odszkodowań.

 

Zwróć się o fachowe wsparcie

Z naszego doświadczenia osoba, która zgłasza się do adwokata, ma znacznie większe szanse na odszkodowanie w porównani z pokrzywdzonym, który działa bez wsparcia adwokackiego. Aspekty prawne wymiaru odszkodowania są skomplikowane. W wielu sytuacjach, osiągnięty rezultat zależy od biegłego, który ocenia sprawę. Sprawy związane z wypadkiem przy pracy wymagają współpracy lekarzy, prawników, a nieraz również pracowników socjalnych. Każda sprawa dotycząca wypadku jest inna i wymaga indywidualnej oceny, dlatego też nie ma ogólnych wytycznych, które mogłyby być uniwersalnie stosowane do każdej sytuacji związanej z wypadkiem. Jest jednak kilka reguł, jakie warto przestrzegać w zasadzie w każdej sytuacji.

Z szeregu spraw dotyczących wypadków przy pracy, jakimi się zajmowałam, nasuwa się konkluzja, że ubezpieczalnie oraz NAV zwracają uwagę na kilka kwestii, które przesądzają o tym, czy poszkodowany będzie miał prawo do odszkodowania czy też nie.

Poniżej przedstawiam trzy podstawowe zasady, o których warto pamiętać, jeżeli doszło do wypadku przy pracy.

 

Zasada nr 1: Pójdź do lekarza niezwłocznie po wypadku

Zalecamy, aby po doznanym wypadku, tak szybko jak to możliwe, udać się do lekarza. W poważniejszych przypadkach, należy wezwać pogotowie, lub na ile stan zdrowia na to pozwala, udać się tam samemu. Często pod wpływem stresu, działania kortyzolu i adrenaliny poszkodowany nie odczuwa bólu, co skłania go do tego, by nie korzystać z pomocy medycznej.

Ubezpieczalnie dosyć często odrzucają roszczenia związane z wypadkiem argumentując, że nie zachodzi związek przyczynowo-skutkowy między wypadkiem a szkodą – ubezpieczalnie zwykle podają, że między danym zdarzeniem a szkodą nie ma związku przyczynowo-skutkowego z uwagi na to, że upłynęło zbyt dużo czasu między wypadkiem a momentem, kiedy lekarz odnotował dolegliwości u pacjenta.

W praktyce orzeczniczej sądów w Norwegii utrwalony jest pogląd, że związek przyczynowy można uznać za istniejący, jeżeli od wypadku do czasu wystąpienia (w praktyce: odnotowania) pierwszych wyraźnych objawów upłynęło nie więcej niż 72 godzinny. Termin ten nie jest absolutny i możliwe są odstępstwa od reguły 72-godzin. Poprzeczka dowodowa do wykazania tego, że można zrobić odstępstwo od tej zasady, jest jednak postawiona wysoko. Sądy rzadko kiedy przychylają się do tego, by nie traktować wspomnianej reguły restrykcyjnie. Ważne dlatego, aby np. po upadku, skaleczeniu, uderzeniu lub innym nagłym zdarzeniu, nie bagatelizować objawów i zgłosić się do lekarza, chociażby dolegliwości były ledwie odczuwalne.

 

Zasada nr 2: Wyślij zgłoszenie wypadku do NAV

Pomocne przy dochodzeniu odszkodowania od ubezpieczalni jest to, gdy dane zdarzenie NAV uzna za wypadek przy pracy.

Wniosek o uznanie wypadku przy pracy należy wysłać do NAV. Przydatne jest przy tym dołączenie opisu zdarzenia wypadku sporządzone przez pracodawcę. Termin na zgłoszenie wypadku do NAV wynosi 1 rok od dnia zajścia wypadku. W szczególnych przypadkach NAV również może uznać wypadek po upływie tego terminu, jednak wymaga to wówczas bardziej szczegółowego udokumentowania oraz uzasadnienia (usprawiedliwienia), dlaczego wypadek zostaje zgłoszony po terminie.

 

Zasada nr 3: Zgłoś wypadek do ubezpieczalni pracodawcy

Wypadek należy zgłosić do ubezpieczyciela pracodawcy.

Zgłoszenie wypadku do ubezpieczalni inicjuje proces odszkodowawczy. Ogólnie rzecz biorąc, wypadek należy zgłosić w terminie 3 lat licząc od dnia zdarzenia wypadkowego lub od momentu, gdy poszkodowany nabył lub mógł nabyć wiedzę o szkodzie.

 

Kiedy masz prawo do odszkodowania?

Gdy wszystkie podstawowe kryteria odszkodowawcze są spełnione, tj. gdy:

  1. nie ma wątpliwości, że wypadek miał miejsce,
  2. jest związek skutkowo-przyczynowy między wypadkiem a poniesioną szkodą w postaci urazu
  3. powstała szkoda ekonomiczna,

 

– poszkodowany ma prawo do odszkodowania.

 

Co pokrywa odszkodowanie?

Poszkodowany – zależnie od okoliczności – może mieć prawo do odszkodowania z tytułu utraconego przychodu, dotychczas poniesionych i przyszłych kosztów leczenia, za utracone przyszłe przychody, za utraconą możliwość wykonywania codziennych czynności w domu oraz standardowe odszkodowanie za nabyty uszczerbek na zdrowiu, jeżeli uszczerbek ten przekracza 15 %. Niektórzy pracodawcy wykupują rozszerzone ubezpieczenie, które obejmuje pokrycie szkody, gdy stopień inwalidztwa jest poniżej 15 %.

 

Kto ponosi wydatki związane z obsługą sprawy?

Jeżeli wspomniane warunki do uzyskania odszkodowania są spełnione, to ubezpieczalnia z reguły pokrywa konieczne i uzasadnione koszty adwokackie, jakie zostały poniesione w związku z działaniami przeciwko ubezpieczycielowi.

Zwykle już w trakcie pierwszej konsultacji jesteśmy w stanie przewidzieć, czy koszty związane z obsługą sprawy i podejmowaniem działań przeciwko ubezpieczalni będą przez ubezpieczalnie pokryte. W naszej praktyce nadto sprawy dotyczące wypadków przy pracy obsługujemy w ramach bezpłatnej pomocy prawnej, gdy poszkodowany spełnia kryteria dochodowe do uzyskania tej pomocy.

Na naszej stronie usługi bezpłatne można sprawdzić, jakie są aktualnie kryteria finansowe do uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej oraz czy przychody, jakie uzyskujesz, uprawniają Cię do tego, abyśmy mogli zająć się Twoją sprawą bezpłatnie.

W przypadku dochodzenia odszkodowania „na własną rękę” ubezpieczyciel niestety zwykle odrzuca roszczenie pracownika o odszkodowanie. Sytuacja przedstawia się najczęściej zgoła inaczej, jeżeli z roszczeniem występuje adwokat. Faktem jest, że nie każdy wypadek przy pracy uprawnia do odszkodowania. Zachęcamy jednak do tego, aby odwoływać się od niekorzystnych decyzji ubezpieczalni i nie odpuszczać tego, do czego jako poszkodowany możesz mieć prawo.

Jeżeli nie ma możliwości uzyskania odszkodowania w drodze negocjacji z ubezpieczalnią, to oceniamy czy w Twoim przypadku zasadne jest skierowanie sprawy do sądu przeciwko ubezpieczycielowi.

 

Dlaczego warto powierzyć mi sprawę odszkodowawczą?

Specjalizuję się w dochodzeniu odszkodowań w związku ze szkodami na osobie, w tym szkodami medycznymi i wypadkami przy pracy. Reprezentuję klientów w sprawach dotyczących odwołań od niekorzystnych decyzji NAV i firm ubezpieczeniowych.

W ostatnich miesiącach, w wyniku działań pozasądowych lub sądowych (także w wyniku apelacji) uzyskałam od firm ubezpieczeniowych na rzecz moich klientów odszkodowania w sprawach, w których ubezpieczalnie uporczywie odmawiały wypłaty rekompensat. Przykładowe odszkodowania, jakie uzyskali w ostatnim czasie moi klienci, po wcześniejszych odmowach ubezpieczycieli, opiewały ostatecznie na kwoty:

 

700 000 NOK za upadek z wysokości 2 metrów pomimo tego, że trzech biegłych z Norwegii stwierdzało brak związku przyczynowo-skutkowego

 

– 1 400 000 NOK dla rodziny za stratę ojca po śmiertelnym ukąszeniu pszczoły w czasie pracy

 

– 1 600 000 NOK dla rodziny w związku z wypadkiem ze skutkiem śmiertelnym spowodowanym jazdą skuterem śnieżnym w ramach wykonywania rutynowych zadań

 

200 000 NOK za uszczerbek w związku utratą kończyny palców u jednej ręki (później zoperowanych o przyszytych)

 

– 60 000 NOK za skręcenie kostki po poślizgnięciu się na lodzie w czasie pracy

 

– 130 000 NOK za perforacje jednego oka, czego konsekwencją było pogorszenie się wzroku i stwierdzenie 10 % uszczerbku na zdrowiu

 

– 40 000 NOK za uraz stawu kolanowego i stwierdzenie 8 % uszczerbku na zdrowiu

 

 

Jeśli ucierpiało Twoje zdrowie – nie pozwól by dodatkowo ucierpiała Twoja ekonomia

Polityka korporacji ubezpieczeniowych jest taka, aby odrzucać roszczenia albo proponować pracownikowi płatność takiej kwoty, która jest znacznie niższa od tego, do czego pracownik rzeczywiście ma uzasadnione prawo.

Ubezpieczalnie – świadomie lub nie – są omylne i niemal zawsze szukają powodów do tego, by nie wypłacić należnego odszkodowania. Warto kwestionować decyzje firm ubezpieczeniowych i zadbać o swój materialny dobrostan. W sytuacji, gdy podupada się na zdrowiu i przepłaca się własnym zdrowiem wcześniejsze zaangażowanie w pracę, zabezpieczenie finansowe jest szczególnie potrzebne i istotne.

Jeżeli doznałeś/doznałaś uszczerbku na zdrowiu w związku z wykonywaną pracą, zamów konsultację wybierając odpowiadający Ci termin poprzez nasz terminarz online.

 

Zamów konsultację w sprawie odszkodowawczej poprzez nasz terminarz online

albo zadzwoń na nr (+47) 2138 1000 lub napisz e-maila.

 

Serdecznie zapraszam do kontaktu

 

Aleksandra Lukasik

Advokatfullmektig, MNA

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj także..