Norsk arbeidslivslov – polsk oversettelse

499 NOK

Description

Arbeidsmiljøloven – polsk oversettelse.
Forfattere av oversettelsen: Tomasz Nierzwicki, Nina Natalia Bluszko

Bokversjon (paperback), innbundet + pdf

Gratis levering av boken innen Norge (per post)

Produktbeskrivelse:

Arbeidsmiljøloven retter seg mot et bredt publikum – både jurister (dommere, advokater, fagforeningsrepresentanter, store arbeidsplasser) og lekfolk (arbeidstakere, eiere av små og mellomstore bedrifter). Teksten skal derfor være nyttig for alle aktører på det norske arbeidsmarkedet, uavhengig av hvilken rolle de har i det.

Med dette i tankene er oversettelsen gjort i tråd med Hans Vermeers skopos-teori. Begrepet skopos innebærer at oversettelsen må være forståelig for mottakeren og effektiv for å oppnå det tiltenkte formålet. Den foreliggende oversettelsen er orientert mot språket, kulturen og behovene til målgruppen – lesere med polsk som morsmål.

Arbeidsretten gir rimelige rammer for inndelingen mellom det grunnleggende skillet mellom arbeidstid og fritid. Bevissthet om egne rettigheter og plikter på det arbeidsrettslige området setter arbeidstakeren i stand til selv å bestemme hvilken rolle han eller hun skal spille i det som kalles arbeidsavtalen. På den annen side vil en arbeidsgiver som er oppmerksom på arbeidslovgivningen, iverksette tiltak for å forhindre overarbeid, arbeidsulykker og organisatorisk kaos, noe som til syvende og sist vil spare ham for å måtte reparere skadene som kan påføres arbeidstakeren på grunn av dette.

Oversettelsen refererer til arbeidsmiljøloven fra mars 2023.

Forhåndsvisning av teksten:

Probka-tekstu