Paula Willman, MNA

Paula Willman, MNA

Advokatfullmektig 
E-post: paula.willman@nb-advokat.no 
Tlf.: 92 50 21 06

Erfaring:
2023–d.d.: Advokatfullmektig, Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS
2022–2023: Juridisk fullmektig, Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS
2021–2022: Juridisk klinikk, universitetet i Szczecin

Utdannelse:
2017–2022: Jus, Universitetet i Szczecin
2013–2016: Videregående skole i Bergen (Norge)

Fagområder:
Under studietiden spesialiserte jeg meg på sivilrett innen kontraktsrett og arverett, samt familie- og vergemålsrett.

Innenfor norsk rett har jeg spesialisert meg på arbeidsrett, og da særlig saker knyttet til usaklig oppsigelse og håndhevelse av erstatningskrav.

Jeg håndterer også saker om tvangsfullbyrdelse av krav i tvister mellom to profesjonelle aktører (selskaper). I tillegg påtar jeg meg saker innen selskapsrett, herunder saker knyttet til konkursåpning av selskaper.

Foruten dette, håndterer jeg mange trygderettslige saker, inkludert klager på vedtak fra NAV og Skatteetaten.

Prestasjoner: 
Jeg snakket flytende norsk mens jeg gikk på videregående skole i Bergen. Etter å ha fullført videregående skolegang i Norge og studert juss i Polen, fikk jeg autorisasjon i Norge.

I løpet av studietiden fikk jeg yrkeserfaring ved den juridiske klinikken ved universitetet i Szczecin. Law Clinic er en pro bono-institusjon som ble opprettet for å hjelpe dem som trenger det mest. Det var her jeg utmerket meg i sivilrett.

Som en del av klinikkens virksomhet, ga jeg juridiske uttalelser etter å ha analysert den faktiske og juridiske situasjonen. Jeg fikk også trening i å kontakte og samarbeide med klienter.

I tillegg ga veldedighetsarbeidet meg mulighet til å se på advokatyrket fra et litt annet perspektiv. Jeg lærte meg blant annet viktigheten av å veie medmenneskelighet opp mot profesjonalitet i yrket.

Etter endt utdanning begynte jeg som juridisk assistent i Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko, for til slutt å bli advokatfullmektig. Jeg utvikler ferdighetene mine under veiledning av et erfarent team av advokater og traineer.

Det at jeg besitter kunnskap om både norsk og polsk rett er min fremste styrke, og gir meg et fortrinn i saker jeg fører for og på vegne av mine klienter.

Jeg snakker norsk, polsk og engelsk.

Hobbyer: 
Jeg liker å reise, lære om nye kulturer og tilegne meg nye ferdigheter. Jeg er opptatt av personlig utvikling og kontinuerlig videreutdanning i «soft skills» – noe jeg ser på som et viktig supplement til min juridiske spesialkompetanse.

Ta gjerne kontakt med meg via vår kontaktskjema!