Øyvind Hasli-Nielsen, MNA

Øyvind Hasli-Nielsen, MNA

Advokat (advokat) i kontorfellesskap
E-post: oyvind@advokathasli.no
Tlf.: + 47 920 185 74

Erfaring – kan du stole på meg?

2013 – d.d.: Advokat – egen praksis
2013 – d.d.: Autorisert eiendomsmegler
2012 – 2013: Advokatfullmektig Advokatfirma Rødseth Wisth  
2010 – 2012:  Advokatfullmektig Advokatfirma Gilbo AS
2006 – 2010: Rettshjelper – særskilt bevilling fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
2000 – 2010: Aconto Capital AS: Eier / Finansrådgiver / IT-utvikler
1996 – 2000: Franchisetaker Norges Gruppen

Utdanning – hva var veien til min kunnskap?

2000-2006 – Universitetet i Oslo, det juridiske Fakultetet

Fagområder – hvordan kan jeg hjelpe deg?

Bred prosedyreerfaring, klagebehandling, tvisteløsning og rådgivning. Raske og kostnadseffektive løsninger av høyt faglig nivå til privatpersoner, små- og mellomstore bedrifter og offentlige instanser.

Bistand funderes på god forståelse av klientens situasjon og praktisk tilnærming til oppdraget.

De fleste formuerettslige problemstillinger.

Klassiske familierettslige områder som arv, skilsmisse, erstatning, trygd og pensjon.

Oppsigelse, nedbemanning, og ansettelse.

Selskapsrett Kontrakt, skatt, avgift, organisering, oppstart og etablering Eiendom og transaksjoner Særskilt bevilling fra Finanstilsynet for megling og oppgjør av fast eiendom.

Medlem av Den Norsk Advokatforening.