Aleksandra Teresa Michalak

Aleksandra Teresa Michalak
Advokatfullmektig, MNA
E-mail: aleksandra.michalak@nb-advokat.no
Mob.: +47 467 53 585

Utdannelse
2015-2020: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 
2011-2014: Molekylærbiologi og biologisk kjemi, Universitetet i Oslo

Erfaring

2022 – d.d.: Advokatfullmektig, Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS
2021 – 2022: Ius Consulting -egen virksomhet
2021 – 2021: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Brinkmann
2020 – 2021: Advokatassistent, Advokatfirmaet Brinkmann

Fagområder
Jeg er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. Dessuten tok jeg valgfag i fagene individuell
arbeidsrett, cybersecurity regultion, skatterett, trygderett, konflikthåndtering og forhandlinger
og har skrevet avhandling om kontrolltiltak på hjemmekontor.


I tillegg til problemstillinger innen arbeidsrett, trygderett og kontraktsrett, bistår jeg
privatpersoner og bedrifter med å fremme pengekrav og reklamasjonskrav. Jeg bistår klienter
innfor familie- og arverett, samt barnevern.


Dessuten snakker jeg norsk, polsk og engelsk.