Aleksandra Teresa Michalak

Aleksandra Teresa Michalak
Advokatfullmektig, MNA
E-post: aleksandra.michalak@nb-advokat.no
Tlf.: +47 467 53 585

Erfaring:

2022–d.d.: Advokatfullmektig, Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS
2021–2022: Ius Consulting (egen virksomhet)
2021–2021: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Brinkmann
2020–2021: Advokatassistent, Advokatfirmaet Brinkmann

Utdannelse:
2015–2020: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 
2011–2014: Molekylærbiologi og biologisk kjemi, Universitetet i Oslo

Fagområder:
Jeg er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. Dessuten tok jeg valgfag i emner som individuell arbeidsrett, cybersecurity regulation, skatterett, trygderett, konflikthåndtering og forhandlinger.

Jeg har skrevet avhandling om kontrolltiltak på hjemmekontor.

I tillegg til problemstillinger innen arbeids-, trygde- og kontraktsrett, bistår jeg privatpersoner og bedrifter med å fremme penge- og reklamasjonskrav. Foruten dette, bistår jeg klienter innfor familie- og arverett, samt barnevern.

Jeg snakker både norsk, polsk og engelsk!