Salær

Prisen for tjenestene til advokatfirma bestemmes med hensyn til forventet tidsforbruk og graden av kompleksitet.

Den første vurderingen av  saken gjennomføres under en 1-times konsultasjon. Konsultasjoner koster kr 2850,- inkl. mva. .

Vår honorarberegning vil i utgangspunktet være basert på en fast timepris. De fleste saker vil ha en timespris mellom netto 2280 – 2500 (kr 2850 – 3125) for private kunder og kr 2280 – 2800 eks .mva for bedrifter. 

I enkelte saker tilbyr vi også rettshjelp mot et engangsbeløp.

Vi ber om forhåndsbetaling dersom konsultasjonen foregår på telefon eller på video. 

I tillegg til honoraret påberegnes det ekstra kostnader knyttet til utgifter i saken som f.eks. rettsgebyr, rekommandert brev, budforsendelser, og skriftlige statsautoriserte oversettelser. Tolk i saker for den norske domstol er vanligvis dekket av det offentlige, med mindre klienten ikke er bosatt i Norge, da kan retten avvise forespørselen om tolk.

I saker knyttet til oppsigelse av arbeidsforhold kan kostnadene for rettshjelp bli fullstendig eller delvis dekket av staten forutsatt at personen det gjelder møter visse krav til inntekt og formue. Vanligvis lar det seg raskt avgjøre om klienten møter kravene til fri/ delvis fri rettshjelp.