Priser

Prisene våre bestemmes med hensyn til forventet tidsforbruk og kompleksitetsgrad.

Den første vurderingen av saken gjennomføres under en konsultasjon som varer i én time. Konsultasjonen koster 3 700 kroner inkl. mva..

Vår honorarberegning vil i utgangspunktet være basert på en fast timepris. De fleste saker har en timespris på mellom 3 700 og 4 250 kroner inkl. mva. for private kunder, og 3 400 og 3 700 kroner ekskl. mva. for bedrifter. 

I enkelte saker tilbyr vi også rettshjelp mot et fastsatt engangsbeløp.

Vi ber om forhåndsbetaling dersom konsultasjonen foregår via telefon eller video. 

I tillegg til honoraret påberegnes det ekstra kostnader knyttet til utgifter i saken. Det kan for eksempel være snakk om rettsgebyrer, rekommanderte brev, budforsendelser eller skriftlige statsautoriserte oversettelser. Tolkehjelp i saker som håndteres av norsk domstol er vanligvis dekket av det offentlige. Unntaket er dersom klienten ikke er bosatt i Norge – da kan retten avvise forespørselen om tolk.

I saker knyttet til oppsigelse av arbeidsforhold kan kostnadene for rettshjelp bli fullstendig eller delvis dekket av staten. Dette forutsetter at personen det gjelder innfrir visse krav til inntekt og formue. Vanligvis avgjør vi raskt om klienten oppfyller kravene til fri eller delvis fri rettshjelp.