Lag en avtale
for konsultasjon

 

E-post: post@nb-advokat.no
Tlf.: (+47) 21 38 10 00

Når vi er
tilgjengelig?

Pracujemy od poniedziałku do piątku
09:00 17:00

odpoczywamy
12:00 12:30

Advokatfirma Oslo - Polski Adwokat - Nierzwicki & Bluszko AS

Har du noe
spørsmål?
  Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS, Holbergs gate 19, 0166 Oslo, administrator av personopplysninger informerer om følgende:
  – oppgitte opplysninger blir behandlet i samsvar med Personvernforordningen (GDPR) (EU) 2016/679,
  – du har rett til innsyn, retting, sletting og begrensing av behandling av dine personopplysninger samt til dataportabilitet,
  – personopplysninger oppbevares i samsvar med gjeldende lover inntil tjenestene er fullført, fordringene som følger av de er fremlagt og inntil kravene som følger av skatt- og regnskapsregler er møtt,
  – du har retten til å klage til Datatilsynet dersom behandling av dine personopplysninger berører reglene beskrevet i Personvernforordningen,
  – dine personopplysninger kan overleveres til enheter som leverer våre  regnskaps- og IT-systemer,
  – ved spørsmål knyttet til personopplysninger vennligst ta kontakt på: post@eos-advokat.no

  Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS

  Kontoradresse / postadresse:

  Holbergs gate 19,
  0166 Oslo, Norge

  Organisasjonsnummer:
  824438072

  E-post: post@nb-advokat.no
  Tlf.: (+47) 21 38 10 00

  Pracujemy
  od 09:00 do 17:00

  Odpoczywamy
  od 12:00 do 12:30
   Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS, Holbergs gate 19, 0166 Oslo, administrator av personopplysninger informerer om følgende:
   – oppgitte opplysninger blir behandlet i samsvar med Personvernforordningen (GDPR) (EU) 2016/679,
   – du har rett til innsyn, retting, sletting og begrensing av behandling av dine personopplysninger samt til dataportabilitet,
   – personopplysninger oppbevares i samsvar med gjeldende lover inntil tjenestene er fullført, fordringene som følger av de er fremlagt og inntil kravene som følger av skatt- og regnskapsregler er møtt,
   – du har retten til å klage til Datatilsynet dersom behandling av dine personopplysninger berører reglene beskrevet i Personvernforordningen,
   – dine personopplysninger kan overleveres til enheter som leverer våre  regnskaps- og IT-systemer,
   – ved spørsmål knyttet til personopplysninger vennligst ta kontakt på: post@eos-advokat.no

   Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS
   Holbergs gate 19
   0166 Oslo, Norge

   Tel.: (+47) 21 38 10 00

   Driftskonto:
   Konto: 6045.05.67542
   IBAN: NO7160450567542
   SWIFT: NDEANOKK

   Klientkonto:
   Konto: 6045 05 68093
   IBAN: NO3560450568093
   SWIFT: NDEANOKK

   Finn oss på:

   Advokatfirma Oslo - Polski Adwokat - Nierzwicki & Bluszko AS
   Advokatfirma Oslo - Polski Adwokat - Nierzwicki & Bluszko AS
   Advokatfirma Oslo - Polski Adwokat - Nierzwicki & Bluszko AS
   Advokatfirma Oslo - Polski Adwokat - Nierzwicki & Bluszko AS
   Advokatfirma Oslo - Polski Adwokat - Nierzwicki & Bluszko AS
   Advokatfirma Oslo - Polski Adwokat - Nierzwicki & Bluszko AS