Salær

Prisen for tjenestene til advokatfirma bestemmes med hensyn til forventet tidsforbruk og graden av kompleksitet.

Av hensyn til det store mangfoldet av juridiske problemer er vi som regel først i stand til å gi en nærmere anvisning av honorar for den konkrete rettstjenesten etter at vi har fått et innblikk i saken.

Vår honorarberegning vil i utgangspunktet være basert på en fast timepris. De fleste saker vil ha en timespris mellom netto 1760 – 1900 NOK (brutto 2200 – 2375 NOK) for private kunder og 1760-2100 (brutto 2200 – 2625 NOK) for bedrifter, foreninger, o.l.

I enkelte saker tilbyr vi også rettshjelp mot et engangsbeløp. I slike tilfeller blir honoraret for den konkrete tjeneste bestemt på forhånd, f.eks. for utarbeidelse av utkast til et dokument. Prisen for juridisk veiledning på kontoret i Oslo, via telefon eller på Skype er netto kr 1700 (kr 2125 brutto).

Vi ber om forhåndsbetaling dersom konsultasjonen foregår på telefon eller Skype via:

– app «Bestill time»  eller

– Vipps (nr. Vipps: 539349) eller

– bankoverføring til bankkonto: 6039.08.03608 (IBAN: NO5560390803608, SWIFT: NDEANOKK)

I tillegg til honoraret påberegnes det ekstra kostnader knyttet til utgifter i saken som f.eks. rettsgebyr, rekommandert brev, budforsendelser, og skriftlige statsautoriserte oversettelser. Tolk i saker for den norske domstol er vanligvis dekket av det offentlige, med mindre klienten ikke er bosatt i Norge, da kan retten avvise forespørselen om tolk.

I saker knyttet til oppsigelse av arbeidsforhold kan kostnadene for rettshjelp bli fullstendig eller delvis dekket av staten forutsatt at personen det gjelder møter visse krav til inntekt og formue. Vanligvis lar det seg raskt avgjøre om klienten møter kravene til fri/ delvis fri rettshjelp.

Finn oss på:

Advokatfirma Oslo - Polski Adwokat - Nierzwicki & Bluszko AS
Advokatfirma Oslo - Polski Adwokat - Nierzwicki & Bluszko AS
Advokatfirma Oslo - Polski Adwokat - Nierzwicki & Bluszko AS