Gratis rettshjelp

I noen tilfeller har man rett på fri rettshjelp i Norge. Vi undersøker hvorvidt saken din er kvalifisert for dette!

Fyll ut skjemaet

Legg inn alle relevante opplysninger i skjemaet vårt, slik at du raskt kan få svar!

Vi kontakter deg

Etter å ha evaluert saken din, vil vi kontakte deg og si hvorvidt du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp eller ikke.

Motta rettshjelp

Dersom du oppfyller kravene til fri rettshjelp, vil vi håndtere saken for deg – gratis. Oppfyller du ikke vilkårene, vil vi tilby deg ordinær rettshjelp.

Saker som kan kvalifisere for fri rettshjelp

Kriterier for å motta fri rettshjelp

For å kunne motta fri rettshjelp må man oppfylle visse inntektskriterier. Her er en oversikt:

Inntekt ved opphør av arbeidsforhold

Inntekten i oppsigelsestilfeller er 0 kroner, selv om oppsigelsestiden enda ikke har utløpt. Eventuelt tilsvarer den mottatt dagpengebeløp.

Inntektsgrense for personer som lever i et parforhold

Månedsinntekten til gifte, samboere eller partnere kan ikke overstige 45 000 kroner.

Inntektsgrense for enslige

For personer som bor alene, gjelder en månedlig inntektsgrense på 29 166 kroner.

Formue

For å få fri rettshjelp kan man ikke ha en formue som overstiger 150 000 kroner.

Egenandel

For å kunne motta fri rettshjelp, må du betale en egenandel tilsvarende én ganger salærsats.

Juridisk rådgivning: 1 140 kroner
Sakførsel i retten: 9 120 kroner

Verifisering av kriterier

Vurderingen av hvorvidt vilkårene for fri rettshjelp er oppfylt, gjøres vanligvis i forbindelse med den første kontakten per telefon eller e-post.

Unntak

I saker som involverer barnevernet og enkelte straffesaker tilbyr vi gratis rettshjelp uavhengig av hvorvidt inntektskriteriene oppfylles eller ikke.

Betalt rettshjelp

Dersom saken din ikke kvalifiserer for fri rettshjelp, opererer vi med en timepris på 2 720 kroner (ekskl. mva.), eller 3 400 kroner (inkl. mva.). Du kan bestille konsultasjon via vår online kalender.

Ta kontakt

Har du spørsmål om rettshjelpen vi tilbyr? Da kan du kontakte oss på følgende måte:

(+47) 21 38 10 00

post@nb-advokat.no

Holbergs gate 19, 0166 Oslo, Norge

Skriv til oss: