Gratis rettshjelp

I noen typer saker tilbyr vi fri rettshjelp.

Der er følgende saker som vi tilbyr fri rettshjelp i:

  1. Usaklig oppsigelse
  2. Klagesak i NAV
  3. Personskade
  4. Barnefordelingssaker
  5. Oppgjør etter samlivsbrudd og felleseieskifte
  6. Oppsigelse i husleieforhold

For å få fri rettshjelp må du ha en bruttoinntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven. Inntektsgrensen for enslige er kr 350.000,- pr år (kr 29.166 pr måned), og inntektsgrensen for ektefeller og samboere er kr 540 000,- pr år (kr 45.000 pr måned). Formuesgrensen er kr 150 000. 

I saker som vi yter fri rettshjelp i, må man betale en egenandel med mindre man tjener mindre enn kr 150 000 brutto pr. år. I saker som gjelder fritt rettsråd er egenandelen kr 1140, mens i saker som gjelder fri sakførsel er egenandelen 25 % av kostnadene i saken, men ikke mer enn 8 ganger salærsatsen, altså maksimalt kr 9120,-.

Dersom saken ikke er omfattet av fri rettshejp-ordning, tilbyr vi konsultasjoner mot kr 2720 eks mva (kr 3400 inkl. mva). Du kan bestille konsultasjonen ved å klikke her: Bestill time  

Dersom du har spørsmål, ring oss på +4721381000 eller send oss e-post