Rolą bistandsadvokat jest reprezentowanie pokrzywdzonego w sprawach o poważne przestępstwa związane z użyciem przemocy. W listopadzie sąd dwukrotnie wyznaczył mec. Ninę Natalię Bluszko jako bistandsadvokat (pełnomocnik pokrzywdzonego) z upoważnieniem do działania w sądzie jako oskarżyciel posiłkowy, tj. obok prokuratora, w sprawie karnej dotyczącej przestępstwa popełnionego w Norwegii.

W dzisiejszym „Romerikes Blad” ukazał się artykuł i wypowiedź mec. Bluszko na temat jednej ze spraw.