Masz
pytanie?

Advokatfirma Tomasz Nierzwicki, Holbergs gate 19, 0166 Oslo, administrator av personopplysninger informerer om følgende: 
– oppgitte opplysninger blir behandlet i samsvar med Personvernforordningen (GDPR) (EU) 2016/679,
– du har rett til innsyn, retting, sletting og begrensing av behandling av dine personopplysninger samt til dataportabilitet,
– personopplysninger oppbevares i samsvar med gjeldende lover inntil tjenestene er fullført, fordringene som følger av de er fremlagt og inntil kravene som følger av skatt- og regnskapsregler er møtt,
– du har retten til å klage til Datatilsynet dersom behandling av dine personopplysninger berører reglene beskrevet i Personvernforordningen,
– dine personopplysninger kan overleveres til enheter som leverer våre  regnskaps- og IT-systemer,
– ved spørsmål knyttet til personopplysninger vennligst ta kontakt på: post@eos-advokat.no

Når vi er
tilgjengelig?

Pracujemy
od 09:00 do 17:00

Odpoczywamy
od 12:00 do 12:30

Lag en avtale
for konsultasjon

 

E-post: post@eos-advokat.no
Tlf.: (+47) 21 38 10 00

Advokatfirma Tomasz Nierzwicki

Kontoradresse / postadresse:

Holbergs gate 19,
0166 Oslo, Norge

Organisasjonsnummer:
998 187 788

E-post: post@eos-advokat.no
Tlf.: (+47) 21 38 10 00

Pracujemy
od 09:00 do 17:00

Odpoczywamy
od 12:00 do 12:30

Advokatfirma Tomasz Nierzwicki, Holbergs gate 19, 0166 Oslo, administrator av personopplysninger informerer om følgende: 
– oppgitte opplysninger blir behandlet i samsvar med Personvernforordningen (GDPR) (EU) 2016/679,
– du har rett til innsyn, retting, sletting og begrensing av behandling av dine personopplysninger samt til dataportabilitet,
– personopplysninger oppbevares i samsvar med gjeldende lover inntil tjenestene er fullført, fordringene som følger av de er fremlagt og inntil kravene som følger av skatt- og regnskapsregler er møtt,
– du har retten til å klage til Datatilsynet dersom behandling av dine personopplysninger berører reglene beskrevet i Personvernforordningen,
– dine personopplysninger kan overleveres til enheter som leverer våre  regnskaps- og IT-systemer,
– ved spørsmål knyttet til personopplysninger vennligst ta kontakt på: post@eos-advokat.no

Advokatfirma Tomasz Nierzwicki
Holbergs gate 19,
0166 Oslo, Norge

Tel.: (+47) 21 38 10 00

Driftskonto:
Konto: 6039.08.03608
IBAN: NO5560390803608
SWIFT: NDEANOKK

Klientkonto:
Konto: 6039.08.04248
IBAN: NO4160390804248
SWIFT: NDEANOKK

Finn oss på: