Gdy dłużnik czmychnął do Norwegii

 

W dniu 12.10.2021 adv. Nina Bluszko oraz adv. Tomasz Nierzwicki przeprowadzili szkolenie dla radców prawnych z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Polsce.

 

Cieszymy się, że szkolenie wzbudziło zainteresowanie a omawiane tematy inspirowały do zadawania pytań, zgłaszania wątpliwości i przedyskutowania na forum osobliwości procesu norweskiego.

 

W trakcie ponad 2-godzinnego seminarium mec. Bluszko oraz mec. Nierzwicki omówili najistotniejsze zagadnienia z konwencji wiedeńskiej dotyczącej międzynarodowej sprzedaży towarów, konwencji z Lugano dotyczącej jurysdykcji  uznawania roszczeń oraz konwencji nowojorskiej o przedawnieniu – czyli ABC-aktów prawnych obowiązujących w obrocie polsko-norweskim.

 

Szkolenie wzbudziło zainteresowanie zwłaszcza w zakresie dotyczącym dochodzenia roszczeń na podstawie orzeczeń sądowych wydanych w Polsce.

 

Konwencja z Lugano z 2007 r. jest sprzymierzeńcem polskiego wierzyciela – dochodzenie roszczeń w oparciu o konwencję z Lugano, której sygnatariuszem jest zarówno Polska, jak i Norwegia, jest szybkie i efektywne.

 

Egzekucję zasadzonej w Polsce należności należy poprzedzić wnioskiem do sądu o uznanie orzeczenia wydanego przez sąd w Polsce. Opłata sądowa od wniosku wynosi 1492 NOK, a wniosek składa się do sądu, w który jest właściwy wg miejsca zamieszkania/siedziby dłużnika w Norwegii. Ucieczka dłużnika z Polski do Norwegii to pozornie zmartwienie dla wierzyciela – w gruncie rzeczy wierzyciel ma nierzadko większe szanse na zaspokojenie swojej wierzytelności, jeśli dłużnik mieszka i pracuje w Norwegii. Wyprowadzenie się dłużnika do Norwegii to często szansa dla wierzyciela na to, że jego wierzytelność w końcu zostanie pokryta.

 

Poniżej zamieszczamy zarówno materiał video ze szkolenia, oraz prezentację PowerPoint. Aby łatwiej było dotrzeć do wybranych materiałów, prezentujemy także spis treści, systematyzujący omawiane na szkoleniu zagadnienia

 

1. Akty prawne istotne w obrocie gospodarczym między Polską a Norwegią

Konwencja z Lugano (uznawanie orzeczeń sądów polskich w Norwegii)

Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów

Konwencja nowojorska (przedawnienie roszczeń)

2. Sądownictwo i adwokatura w Norwegii

Zawód adwokata w Norwegii

Reprezentowanie w sądzie w Norwegii w oparciu o polskie uprawnienia radcowskie

Sądy powszechne w Norwegii

3. Postępowanie sądowe w Norwegii – wybrane zagadnienia

– postępowanie sądowe w sprawach cywilnych – uwagi ogólne

– tryby postępowania sądowego w sprawach cywilnych

– wymogi co do pozwu / odpowiedzi na pozew

– język obowiązujący przed sądem

4. Postępowanie egzekucyjne w Norwegii

– zwykły tytuł egzekucyjny

– szczególny tytuł egzekucyjny

– orzeczenia zagraniczne 

5. Weryfikacja dłużnika

6. Koszty procesu

 

Prezentacja PPT – dochodzenei roszczeń w Norwegii

 

Zachęcamy do obejrzenia materiału video.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj także..