Honorarium

Ceny usług świadczonych przez Kancelarię ustalane są z uwzględnieniem spodziewanego nakładu pracy i stopnia złożoności problemu.

Wobec różnorodności problemów prawnych szczegółowe informacje o wynagrodzeniu za konkretną usługę prawną możemy przekazać zwykle po wstępnym przedstawieniu sprawy.

Podstawową formą rozliczeń za pomoc prawną jest stawka godzinowa. Większość spraw rozliczana jest wg stawki godzinowej netto 1760 – 1900 NOK (brutto 2200 – 2375 NOK) dla klientów indywidualnych oraz 1760-2100 (brutto 2200 – 2625 NOK) dla klientów zinstytucjonalizowanych (firmy, stowarzyszenia, sądy, etc.). Dla przykładu średni nakład czasu wynosi:

  • w sprawach o roszczenia pieniężne, wymagających reprezentacji przed sądem w Norwegii (zwykle forliksråd), w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 125.000,- NOK: 7 – 10 godzin;
  • w sprawach dotyczących dochodzenia w Norwegii roszczeń na podstawie prawomocnego wyroku wydanego w Polsce, obejmujących reprezentację przed norweskim sądem oraz komornikiem: 8 – 14 godzin
  • przygotowanie umowy pożyczki wraz z zabezpieczeniem wekslowym albo hipotecznym – 3-4 godziny
  • przygotowanie intercyzy wg prawa norweskiego: ok. 3 godziny

W drobnych sprawach, Kancelaria oferuje rozliczenia ryczałtowe, polegające na ustaleniu wynagrodzenia za konkretne i z góry ustalone działania, np. za sporządzenie projektu dokumentu, pisma, udzielenie porady prawnej. Koszt porady prawnej udzielanej w formie konsultacji przy spotkaniu w siedzibie Kancelarii, telefonicznie albo na Skype wynosi netto 1600 NOK (2000 NOK brutto). W przypadku konsultacji telefonicznej albo via Skype zwracamy się o płatność honorarium z góry poprzez:
aplikację Umów spotkanie albo

  • Vipps (nr Vipps: 539349) albo
  • przelew na konto Nr konta: 6039.08.03608 (IBAN: NO5560390803608, SWIFT: NDEANOKK)

Do kwoty honorarium doliczane są koszty stanowiące wydatki w sprawie, jak np. opłata sądowa, koszty przesyłek poleconych i kurierskich, koszty pisemnych tłumaczeń przysięgłych. Koszty tłumaczeń ustnych w trakcie rozpraw sądowych w Norwegii pokrywane są zwykle z budżetu państwa, chyba że Klient nie mieszka już w Norwegii, wówczas sąd może odmówić przyznania tłumacza na koszt norw. budżetu Państwa.

W sprawach związanych z rozwiązaniem stosunku pracy pomoc prawna może być udzielona całkowicie albo częściowo bezpłatnie, jeśli osoba mająca skorzystać z takiej pomocy, spełnia określone kryteria dochodowe i majątkowe. To, czy Klient spełnia warunki do całkowicie/częściowo bezpłatnej pomocy prawnej, oceniamy najczęściej w trakcie pierwszego kontaktu telefonicznego/e-mailowego.

Znajdź nas na:

Advokatfirma Oslo - Polski Adwokat - Nierzwicki & Bluszko AS
Advokatfirma Oslo - Polski Adwokat - Nierzwicki & Bluszko AS
Advokatfirma Oslo - Polski Adwokat - Nierzwicki & Bluszko AS