Dokumentomat

Prisen for tjenestene til advokatfirma bestemmes med hensyn til forventet tidsforbruk og graden av kompleksitet.