Dobra umowa – i wszystko jasne

Interpretowanie zapisów umowy nie ogranicza się jedynie do dosłownej interpretacji. Istotne są także inne okołoumowne elementy, jak zgodny zamiar stron, przebieg negocjacji, informacje o przedmiocie umowy. Tę tezę potwierdził sąd rejonowy Ringerike, Asker og Bærum tingrett przyznając tym samym rację w sprawie prowadzonej przez mec. Ninę Bluszko z zakresu prawa kontraktów i prawa budowlanego.   […]

Wygrana w sądzie w Oslo – wynagrodzenie mimo usterek

    Wykonawca może mieć prawo do pełnego wynagrodzenia za wykonane prace remontowe, nawet jeśli remont został wykonany wadliwie, niezgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami budowlanymi.    Nie zawsze zamawiający ma prawo do obniżenia ceny (odszkodowania) w sytuacji, gdy prace wykonane są wadliwie, niezgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami budowlanymi.   Z roszczeniem […]