Wygrana w sądzie w Oslo – wynagrodzenie mimo usterek

    Wykonawca może mieć prawo do pełnego wynagrodzenia za wykonane prace remontowe, nawet jeśli remont został wykonany wadliwie, niezgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami budowlanymi.    Nie zawsze zamawiający ma prawo do obniżenia ceny (odszkodowania) w sytuacji, gdy prace wykonane są wadliwie, niezgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami budowlanymi.   Z roszczeniem […]