7,4 miliona NOK odszkodowania od byłego prezesa zarządu – wygrana mec. Niny Bluszko w Oslo tingrett

Adwokat Nina Bluszko po raz kolejny wygrała sprawę przeciwko członkowi zarządu upadłej spółki.W sprawie przed sądem rejonowym w Oslo (Oslo tingrett) udowodniła swoją biegłość prawną w sprawach związanych z odpowiedzialnością osobistą osób pełniących funkcję członków zarządu. 

 

Oslo

Adwokat Nina Bluszko po raz kolejny wygrała sprawę przeciwko członkowi zarządu upadłej spółki.

W sprawie przed sądem rejonowym w Oslo (Oslo tingrett) udowodniła swoją biegłość prawną w sprawach związanych z odpowiedzialnością osobistą osób pełniących funkcję członków zarządu. 

Sąd w wyroku nakazał zapłatę przez prezesa zarządu spółki kapitałowej, jaką jest norweska aksjeselskap, 7 milionów NOK odszkodowania na rzecz poszkodowanego inwestora.

 Wygrana mecenas Niny Buszko nie tylko umacnia jej pozycję wśród adwokatów specjalizujących się w prawie korporacyjnym w Norwegii, ale również stawia ważne pytania o odpowiedzialność managementu w spółce AS w kontekście dynamicznie zmieniającego się krajobrazu biznesowego Norwegii.

 

Pozyskanie nowych inwestorów

 Norweska spółka AS posiadała patent na technologię pokryć dachowych, rozwijaną do sprzedaży w kraju i za granicą. W 2021 roku zarząd firmy postanowił podwyższyć kapitał, tak aby pozyskać nowych inwestorów i tym samym kapitał na potrzeby dodatkowego rozwoju spółki. Planem było otworzenie linii produkcyjnej oraz świadczenie usług poza granicami Norwegii.

Nasz klient, polski inwestor wraz z innymi norweskimi inwestorami postanowił zainwestować w norweską spółkę poprzez podwyższenie jej kapitału. Strony podpisały list intencyjny, na mocy którego nasz klient zainwestował ponad 5 milionów NOK w kilku transzach z podziałem na 2 emisje akcji w rzeczonej norweskiej spółce.

Norweska spółka zgodnie z planem utworzyła spółkę córkę, która miała prowadzić fabrykę w Polsce i zajmować się produkcją i sprzedażą towarów i usług. Zgodnie z umową norweska spółka matka miała zainwestować kapitał pochodzący z emisji akcji do budowy tejże fabryki.

Niestety w toku współpracy jasnym stało się, że zainwestowany kapitał w Norwegii został wyprowadzony z norweskiej spółki, zaś podwyższenie kapitału i rejestracja akcji nie została dokonana w Foretakregisteret. Z uwagi na narażenie inwestorów na straty polski inwestor, nasz klient, jako jedyny postanowił wystosować pozew o odszkodowanie z tytułu poniesionych strat do sądu w Oslo.

 

Naruszenia aksjeloven

 Mec. Nina Bluszko, reprezentująca poszkodowanego inwestora, podała, że doszło do szeregu naruszeń przepisów norweskiej ustawy o spółkach kapitałowych (aksjeloven), wskazując na rażące niedbalstwo (grov uaktsomhet) po stronie prezesa zarządu (styreleder). Z uwagi na to, że kapitał zakładowy nie został zarejestrowany, spółka miała bezwarunkowy obowiązek zwrotu wpłaconego kapitału powodowi zgodnie z aksjeloven.

Zarząd spółki próbował aż trzykrotnie bezskutecznie zarejestrować kapitał zakładowy w rejestrze spółek. Zgodnie z przepisami norweskiego aksjeloven subskrypcja nie jest wiążąca między stronami w momencie braku rejestracji podwyższenia kapitału w terminie. Gdy powód zgłosił roszczenie o zwrot, spółka powinna była niezwłocznie dokonać tego zwrotu do inwestorów, lecz się z tego nie wywiązała.

Podstawą powództwa o odszkodowanie z tyt. odpowiedzialności zarządu było także sprzeniewierzenie wpłaconego kapitału do spółki na podstawie aksjeloven § 3-6. Prezes zarządu wraz z członkiem zarządu dokonali szeregu nieuwierzytelnionych transakcji na rzecz innych norweskich spółek.

 

Ukrywanie transakcji przed wspólnikami

Sprawa okazała się wyjątkowo trudna, ponieważ pozwany systematycznie ukrywał kluczowe transakcje finansowe. Manipulacje te miały na celu zatajanie prawdziwego stanu finansów spółki przed akcjonariuszami i organami nadzorczymi. Przez długi czas nie ujawniano istotnych przepływów pieniężnych, co utrudniało powodowi ustalenie faktycznego wykorzystania środków oraz weryfikację zgodności działań zarządu z obowiązującymi przepisami. Ukrywanie transakcji przez pozwanego sprawiło, że zebranie dowodów wymagało dodatkowych, skomplikowanych działań śledczych i analizy finansowej, co znacznie przedłużyło cały proces sądowy i zwiększyło jego złożoność.

Sąd uznał, że prezes zarządu norweskiej spółki (styreleder) dopuścił się niedbalstwa przez niepoinformowanie udziałowców (inwestorów) o braku rejestracji podwyższenia kapitału, a następnie przez niespełnienie żądania zwrotu wpłat do akcjonariuszy. Ponadto pozwany prezes zarządu dokonując nieautoryzowanych transakcji doprowadził do utraty przez spółkę kapitału, a w konsekwencji do upadłości tejże spółki.

Sąd przyznał na rzecz klientów odszkodowanie w kwocie ponad 7 milionów NOK.

 

Kształtowanie nowej praktyki orzeczniczej

Proces, który przyciągnął uwagę mediów i ekspertów, stał się areną, na której mecenas Bluszko prezentowała precyzyjnie przygotowane argumenty, skutecznie obalając zarzuty przeciwników. Wyrok zasądzający od prezesa zarządu odszkodowanie pokazuje po raz kolejny, że sprawiedliwość, choć nie zawsze łatwa do osiągnięcia, jest w zasięgu ręki dla tych, którzy walczą z pełnym zaangażowaniem i pasją.

 

———–

Sprawy dotyczące styreansvar stanowią wiodący obszar naszej specjalizacji. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach dotyczących odpowiedzialności zarządu zapraszamy do kontaktu na post@nb-advokat.no lub poprzez nasz terminarz do umówienia konsultacji. Polegaj na wiedzy i doświadczeniu ekspertów.

 

Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS

– znamy się na prawie, a nie na prawie wszystkim

 

Adv. Tomasz Nierzwicki

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj także..